Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Laureaci IV Powiatowego Konkursu Humanistycznego „Antyk – od słowa do dzieła”

Wpisane przez: p. Dorota Dynowska
Utworzono: 18 czerwiec 2019
Odsłony: 486

W czerwcu br. po raz czwarty zorganizowany został Powiatowy Konkurs Humanistyczny „Antyk – od słowa do dzieła”. Jak co roku naszą szkołę w tym konkursie, reprezentowało szerokie grono uczniów.

Konkurs podzielony był na dwa etapy: I etap – szkolny, w którym udział wzięło 17 uczniów oraz
II etap – finałowy, w którym uczestniczyło 10 naszych uczniów. Organizatorzy, czyli I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, sprawdzili naszą wiedzę z zakresu antycznej mitologii, filozofii i sztuki. Najlepszymi z naszej reprezentacji okazali się: Wiktor Ostrowski z kl. III D (opiekun: p. Dorota Dynowska) oraz Dorota Piejko z kl. III C (opiekun: p. Janina Kozioł). Wiktor zajął III miejsce a Dorota uzyskała wyróżnienie.

Pozostałymi uczniami biorącymi udział w konkursie byli: Jakub Florek, Kinga Małek, Natalia Nowak, Łukasz Lisik, Mateusz Górka, Jakub Nowak, Szymon Iluczyk (kl. III D, opiekun: p. Dorota Dynowska), Adam Przyprawa, Michał Stasiowski, Mikołaj Kusiak, Amelia Stapińska (kl. VIII B, opiekun: p. Beata Ślączka).

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów.

Przewiń na górę