Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

„Maska – niejedną kryje tajemnicę”

Wpisane przez: p. Małgorzata Zych
Utworzono: 12 listopad 2019
Odsłony: 561

maskiW związku z Międzynarodowym Dniem Postaci z Bajek, który jest obchodzony 5 listopada, Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej zorganizowała  ogólnopolski konkurs plastyczny „Maska – niejedną kryje tajemnicę”  pod  honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Ropczyc. Konkurs miał na celu popularyzację literatury dziecięcej, propagowanie idei czytania wśród dzieci i młodzieży, doskonalenie posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych oraz zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu. Spośród 2 tyś. masek nadesłanych z całej Polski I miejsce przyznane zostało uczniowi naszej szkoły Rafałowi Śnigórskiemu z klasy 6d.

 

5 listopada Rafał wziął udział w uroczystym rozdaniu nagród i dyplomów w siedzibie organizatora. Serdecznie gratulujemy!

 

konkurs maska

Przewiń na górę