Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

Wpisane przez: dyrekcja
Odsłony: 586

Zobacz dokument w osobnym okienku!">http://www.sp14krosno.pl/images/pdf_doc/regulamin_przyznawania_stypendiow_2020.pdf{/google_docs}

Przewiń na górę