Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Przydział wychowawstw i sal

Wpisane przez: Sekretariat MZSzOI
Odsłony: 2359

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 

   I A(S)   - MAŁGORZATA RODZEŃ 209
    B - ELŻBIETA JUSZCZYK 216
    C - MAŁGORZATA SAWICKA-JODŁOWSKA 207
II A - JOLANTA SAJDAK 208
    B - MAGDALENA URBAŃSKA 218
 III A - JÓZEFA FILAR 203
      B - DOROTA ŁASOWSKA 210
      C - LUCYNA JANKIEWICZ - SOMPEL 215
      D - AGNIESZKA FRANKOWICZ 111
      E - MAŁGORZATA WACH 219
 IV A(S) - BARTOSZ RYŚ 254
    B - ANNA BUREK 67
    C - MARIA SOBOŃ 10
    D  - DOROTA DYNOWSKA 55
    E   - MONIKA WNĘK 120
    F - AGNIESZKA ZAJDEL 157
 V A - RENATA NOWAK 11
    B(S) - ANNA ANTONIUK 9
    C - AGNIESZKA SZOPA 119
    D  - RENATA DUMANOWSKA 113
 VI A - SEBASTIAN STAROŃ 109
      B(S) - KATARZYNA RYGIEL – HAŁUCHA  17
    C - MAŁGORZATA ZYCH s.plastyki
VII A -  JOLANTA LAWERA 7
      B - BEATA ŚLĄCZKA 62
      C - JOANNA PAJĄK – CIEŚLA 112
      D - MATYLDA GRONICKA 16
       E(S) - PIOTR LAWERA 164
Przewiń na górę