Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Interdyscyplinarny Konkurs Międzyszkolny ,, Jestem z Krosna”.

Wpisane przez: p. Józefa Filar
Odsłony: 869

jestem zkrosna logo25 kwietnia 2018 r. uczniowie klas trzecich naszej szkoły wzięli udział w X Jubileuszowym Interdyscyplinarnym Konkursie Międzyszkolnym "Jestem z Krosna”.

Uczestnicy konkursu byli oceniani w trzech kategoriach: wiedza, plastyka, muzyka.

W kategorii wiedza: III miejsce zajęła Emma Parylak z klasy IIIA

W kategorii plastyka: I miejsce zdobyła Jesica Inglot z klasy IIIB

W kategorii muzyka-: I miejsce wywalczyła Patrycja Kielar z klasy IIIA.

Spośród siedmiu krośnieńskich szkół podstawowych biorących udział w konkursie drużyna z naszej szkoły okazała się najlepsza. Zdobyliśmy I miejsce.

Przewiń na górę