Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Odkrywamy zawód górnika

Wpisane przez: p. M. Rodzeń
Odsłony: 334

W poniedziałek 2 grudnia 2019 r. klasy trzecie spotkały się z przedstawicielami Technikum Górnictwa Naftowego  i Gazownictwa w Krośnie, popularnie zwanego „Naftówką”. Zaproszeni goście opowiadali o ciężkiej pracy górników zarówno w wydobywaniu węgla jak i nafty, gazu, czy soli.

Z ogromnym zainteresowaniem trzeciaki oglądały próbki minerałów, kruszców i ropy przyniesionych przez przyszłych górników. Przybliżyli oni również dzieciom również legendę o swojej patronce  Świętej Barbarze. Zaprezentowali galowy strój górniczy damski i męski, nauczyli rozpoznawać oznaczenia ukryte w kolorach piór przy czapkach. Nasi uczniowie  mogli przymierzać czako. Nie zabrakło wiadomości o patronie szkoły - wielkim wynalazcy - Ignacym Łukasiewiczu i Skansenie w Bóbrce. Goście nawiązali świetny kontakt z uczniami, chętnie odpowiadali na ich  wnikliwe pytania i zapraszali do swojej szkoły. Oto foto-relacja:

foto

Przewiń na górę