Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Harmonogram zajęć - Program

Wpisane przez: Administrator
Odsłony: 3382

Nazwa koła/Program
 Odpowiedzialni  Sala  Termin
Koło
"Roztańczone nutki"

 p. Józefa Filar
210
Czwartek
lekcja 8
Świetlicowe
koło teatralne 

 p. Anita Żywiec 112
Poniedziałek
lekcja 3
p. Agnieszka Kmon
 112 Środa
lekcja 2
Koło muzyczne  p. Małgorzata Wach 014
Poniedziałek
lekcja 3
Koło plastyczne  p. Elżbieta Juszczyk
014
 Czwartek
lekcja 6
Koło "Młody twórca"  p. Arleta Bałaban
211
 Środa
lekcja 6
Koło techniczno-plastyczne p. Anita Kafel
 211  Środa
lekcja 3
Koło teatralne
w języku angielskim
 p. Marzena Pelczar
 103 Czwartek
lekcja 2
Koło aktywności twórczej p. Lucyna Jankiewicz-Sompel
 211  Piątek
lekcja 6
Koło ekologiczne p. Magdalena Urbańska
 211  Piątek
lekcja 4
Koło matematyczne  p. Dorota Łasowska
10
 Wtorek
lekcja 5
Koło patriotyczne
"Moja Mała Ojczyzna"
 p. Dorota Dereniowska
 10  Środa
lekcja 7
Gry i zabawy edukacyjne p. Jolanta Sajdak
 10  Piątek
lekcja 4
Koło internetowe p. Janusz Juszczyk
 101  Czwartek
lekcja 3
Przewiń na górę