Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Błękitny Marsz Pokoju

Wpisane przez: p. Joanna Pelczar
Odsłony: 1263

edukacja globalna 110 czerwca w Warszawie organizowany jest  Błękitny Marsz Pokoju, którego hasło przewodnie brzmi:

Chcę Pokoju na świecie”. Kampania ta ma na celu zwrócenie uwagi na 16-ty Cel Zrównoważonego Rozwoju, który poświęcony jest promowaniu pokojowych społeczeństw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowaniu efektywnych i odpowiedzialnych instytucji na wszystkich szczeblach. 

Zadania stawiane w ramach tego celu to:

- Znaczące zmniejszenie poziomu przemocy we wszystkich formach oraz związany z nią wskaźnik śmiertelności      na całym świecie.

- Wyeliminowanie nadużycia, wykorzystywania i handlu ludźmi oraz wszelkich formy przemocy i tortur wobec dzieci.

- Promowanie  rządów prawa na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz zapewnianie wszystkim równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Nasza szkoła również przystąpiła do kampanii Błękitny Marsz Pokoju poprzez:

-zademonstrowaniu poparcia dla kampanii ubierając się na niebiesko w dniu 9 czerwca

- audycji tematycznej przekazanej przez radiowęzeł szkolny

-pogadanki w klasach

-gazetki tematyczne

-zorganizowaniu Marszu Pokoju

Pamiętajmy, że pokój na świecie zaczyna się w nas samych!

foto

Przewiń na górę