Błękitny Marsz Pokoju

Wpisane przez: p. Joanna Pelczar
Odsłony: 943

edukacja globalna 110 czerwca w Warszawie organizowany jest  Błękitny Marsz Pokoju, którego hasło przewodnie brzmi:

Chcę Pokoju na świecie”. Kampania ta ma na celu zwrócenie uwagi na 16-ty Cel Zrównoważonego Rozwoju, który poświęcony jest promowaniu pokojowych społeczeństw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowaniu efektywnych i odpowiedzialnych instytucji na wszystkich szczeblach. 

Zadania stawiane w ramach tego celu to:

- Znaczące zmniejszenie poziomu przemocy we wszystkich formach oraz związany z nią wskaźnik śmiertelności      na całym świecie.

- Wyeliminowanie nadużycia, wykorzystywania i handlu ludźmi oraz wszelkich formy przemocy i tortur wobec dzieci.

- Promowanie  rządów prawa na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz zapewnianie wszystkim równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Nasza szkoła również przystąpiła do kampanii Błękitny Marsz Pokoju poprzez:

-zademonstrowaniu poparcia dla kampanii ubierając się na niebiesko w dniu 9 czerwca

- audycji tematycznej przekazanej przez radiowęzeł szkolny

-pogadanki w klasach

-gazetki tematyczne

-zorganizowaniu Marszu Pokoju

Pamiętajmy, że pokój na świecie zaczyna się w nas samych!

foto

Przewiń na górę