Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Konferencja informacyjna

Wpisane przez: p. M. Pelczar
Odsłony: 1691

Konferencja w Warszawie

     W dniu 13 grudnia 2013r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela". W wyniku działań podjętych przez nauczycieli oraz projektu napisanego przez p. Katarzynę Rygiel-Hałucha, p. Renatę Nowak-Kogut i p. Marzenę Pelczar nasza szkoła została nagrodzona i uzyskała czwarte miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszy projekt edukacyjny o tematyce globalnej. W konferencji uczestniczyły autorki projektu.
Konferencja rozpoczęła się o godzinie 11.00 i trwała do godziny 15.30. Konferencję rozpoczęło wystąpienie Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji p. Marleny Fałkowskiej oraz Radcy Ministra, Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej p. Magdaleny Budkus. W trakcie konferencji możnabyło wysłuchać wielu ciekawych prezentacji i wystąpień poruszających tematykę edukacji globalnej.
Plan konferencji obejmował:

  • Wystąpienie p. Beaty Kita-Sposób Naczelnika Wydziału komunikacji Społecznej, Edukacji Globalnej i Wolontariatu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
  • Wystąpienie dr Katarzyny Jasikowskiej – „Edukacja globalna w Polsce jako droga ku wychowaniu dobrych ludzi i odpowiedzialnych obywateli w zglobalizowanym świecie".
  • Wystąpienie dr Agaty Świdzińskiej „Kluczowa kompetencja-globalny obywatel świata. Perspektywa pedagoga".
  • Wystąpienie Magdaleny Chedagłównej specjalistki Ministerstwa Środowiska Departamentu Informacji o Środowisku „Zrównoważony rozwój w kontekście edukacji globalnej".
  • Wystąpienie Kaliny Grela-Łężak oraz Roberta Łężaka „Nowe kompetencje nauczyciela jako mentora, lidera trenera edukacji.
  • Przedstawione zostały także rezultaty projektu, podsumowanie działań oraz uroczyste wręczenie nagród, dyplomów i certyfikatów.


foto1

Przewiń na górę