Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Projekt społeczny - "Halo - tu susza"

Wpisane przez: p. J. Sajdak
Odsłony: 254

zdjcie 6 Dnia 04 lutego 2020r. odbyły się w naszej szkole warsztaty pt. „Halo, tu Susza!”, podczas których dwie siostry Kinga i Gabriela Bukowczyk uświadamiały dzieci jak ważna dla całego ekosystemu jest woda i jej oszczędzanie. Woda jest niezwykle cennym surowcem, który nie powinien być marnowany. „Halo, tu Susza!” to projekt społeczny realizowany w ramach „Zwolnionych z Teorii”. W trakcie warsztatów dzieci obserwowały, w jaki sposób filtrowana jest woda, dowiedziały się m.in. jak odbywa się obieg wody w przyrodzie, ile dziennie zużywamy wody, ile procent powierzchni ziemi zajmuje woda, w tym woda słodka i pitna, jak małe są jej zasoby. Dzieci dowiedziały się również, jak można oszczędzać wodę i w jaki sposób jest ona uzdatniania. W warsztatach uczestniczył Pan Grzegorz Wygoda - zastępca kierownika ds. produkcji wody z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krośnie. W ramach projektu stworzono ulotki, na których umieszczono proste sposoby na oszczędzanie wody. Wypracowując odpowiednie nawyki związane z korzystaniem z wody przyczyniamy się do poprawy globalnej sytuacji.

foto

Przewiń na górę