Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

”Przyszłość świata zależy od nas” –scenariusz audycji przybliżającej zagadnienia Edukacji Globalnej.

Wpisane przez: p. Joanna Pelczar
Odsłony: 685

teg1Przyszłość świata zależy od nas” –scenariusz  audycji  przybliżającej zagadnienia  Edukacji Globalnej.

Osoba 1: Już po raz 19 obchodzimy Tydzień Edukacji Globalnej, w tym roku hasło przewodnie brzmi: „przyszłość świata zależy od nas”.

Osoba 2: dobrze, ale co to właściwie jest ta Edukacja Globalna?

Os.1:  to część kształcenia i wychowania wszystkich ludzi na całym świecie

Os.2:  a czy ma ona jakieś zadania?

Os.1: tak, bardzo ważne, Edukacja Globalna ma za zadanie uświadomić nam wszystkim, żyjącym na Kuli Ziemskiej, że cokolwiek robimy może albo zniszczyć naszą planetę, albo jej pomóc.  I ,że jesteśmy od siebie współzależni,  choć wydaje się czasem, że to niemożliwe.

Os.2:  co oznacza, ta współzależność?

Os.1:  to może na przykład oznaczać, że jeśli Ty kupisz spodnie w Krośnie, bardzo  prawdopodobne jest, że szył je ktoś, kto mieszka  powiedzmy w Chinach- czyli między innymi dzięki Tobie ten ktoś zarabia na życie.

Os.2:  aaaa, i to wszystko?

Os.1:  nie, to tylko przykład , Edukacja Globalna dotyczy wielu kwestii, miedzy innymi:

  • Zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na świecie
  • Poprawy jakości życia w krajach Globalnego Południa
  • Zapewnienia zrównoważonego rozwoju
  • Budowania partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami lepiej rozwiniętymi i słabiej rozwiniętymi

Os.1:  czyli mamy sobie nawzajem pomagać,? Kraje, które mają więcej i są lepiej rozwinięte mają pomóc tym krajom, którym jest trudniej, aby wszystkim ludziom na  świecie żyło się dobrze.

Os.1:  dokładnie tak, ale musimy pamiętać o tym, że nie tylko politycy czy przedsiębiorcy dużych firm mogą pomóc zmienić świat, my wszyscy możemy to zrobić, zaczynając choćby od segregacji śmieci, jeśli każdy z nas zacznie je segregować, przestaniemy zaśmiecać naszą planetę, i wszyscy zaczniemy oddychać świeżym powietrzem i tu w Krośnie i gdzieś daleko w Australii –bo niebo mamy jedno, prawda?

Os.2: tak i musi nam ono starczyć dla następnych pokoleń. Czyli to samo dotyczy zbyt dużej ilości wytwarzanych materiałów na przykład plastiku, jeśli  wypiję wodę  i zrecyklinguję butelkę, to jest szansa, że zostanie ona użyta jeszcze raz, a dzięki temu nie przyczynię się do zaśmiecenia środowiska.

Os.1:  właśnie o to chodzi, czy udało Ci się zrozumieć, co jest ważne w Edukacji Globalnej?

Os.2:  tak, i teraz rozumiem też jej hasło : Przyszłość świata zależy od nas, bo nawet my, uczniowie możemy zrobić naprawdę wiele, by poprawić komfort życia sobie i innym.

Os.1:  mogę śmiało powiedzieć, że właśnie otrzymałeś/Aś  ekspresową lekcję z edukacji globalnej.

Os.2:  acha, to całkiem proste, a wydawało się takie skomplikowane, ważne, żeby pamiętać o tym, że żyjemy obok siebie i zauważać siebie nawzajem, obserwować, jakie mamy potrzeby i bronić praw innych .

Przewiń na górę