Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

MATEMATYCZNE BINGO

Wpisane przez: p. Magdalena Urbańska
Odsłony: 1493

zdj3

MATEMATYCZNE  BINGO

Mnożenie i dzielenie w zakresie 20 lub 100

Zawartość pudełka:

Pudełko zawiera dwa zestawy kart i kartoników- jeden dotyczy mnożenia, a drugi dzielenia. Każdy zestaw składa się z 10 kart po 6 liczb oraz 30 dwustronnych kartoników z działaniami. Liczby na kartonach zostały dobrane tak, żeby każdy uczestnik miał równą szansę.

Zasady gry:

Prowadzący rozdaje uczniom po jednej karcie z liczbami. Na jednej karcie znajduje się 6 liczb, stanowiących wynik działań. Prowadzący losuje jeden z kartoników i w zależności od stopnia zaawansowania uczniów wybiera jeden     z wariantów gry:

*pokazuje kartonik z działaniem, ale nie odczytuje działania,

* nie pokazuje kartonika, a tylko odczytuje liczby mnożenia (dzielenia),

* pokazuje kartonik i jednocześnie odczytuje czynniki mnożenia ( lub liczby dzielenia).

Uczniowie wykonują mnożenie ( dzielenie) w pamięci i odszukują wyniki na swoich kartach. Uczeń, który znajdzie na swojej karcie wynik przedstawionego mnożenia ( dzielenia), zgłasza się, podając wynik. Jeżeli wynik jest prawidłowy i wynik jest na karcie ucznia, otrzymuje on kartonik i kładzie go w odpowiednim miejscu na swojej karcie. Kto jako pierwszy zakryje wszystkie pola na swojej karcie, zostaje zwycięzcą i oznajmia to pozostałym mówiąc: BINGO.

Możliwe nieprawidłowości w trakcie gry :

1. Nikt nie zgłosił, że ma na karcie poszukiwany wynik. Jeżeli w grze bierze udział mniej niż 5 uczniów, może się zdarzyć, że wynik jest na karcie, która została w pudełku i kartonik trzeba odłożyć na bok.                                                 

2. Jeśli uczeń, źle wykonał obliczenia albo nikt nie zauważył wyniku na swojej karcie, prowadzący może odczekać chwilę, zachęcając wszystkich do ponownego wykonania obliczeń i uważniejszego przyjrzenia się liczbom na swoich kartach, a gdy nadal nikt się nie zgłasza- odłożyć kartonik na bok.

3. Dwóch lub  więcej uczniów zgłasza, że ma na karcie poszukiwany wynik. Jeżeli obaj wykonali działania prawidłowo i na kartach obu uczniów jest poszukiwany wynik, kartonik otrzymuje ten, kto zgłosi się jako pierwszy.

4. Uczeń, który zgłosił się jako pierwszy, podając nieprawidłowy wynik albo podaje prawidłowy wynik, ale liczby tej nie ma na jego karcie, otrzymuje punkt karny. Przy 3 punktach karnych odpada z gry.

zdj0

zdj2

zdj1 copy

Przewiń na górę