Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Wizyta w Stambule

Wpisane przez: Matylda Gronicka
Odsłony: 2307

       W ramach realizacji 2-letniego projektu Socrates Comenius przedstawiciele uczniów i nauczycieli z naszej szkoły wzięli udział w ostatnim, podsumowującym projekt spotkaniu w szkole partnerskiej w Stambule (Turcja). Wizyta odbyła się w dniach 21 – 25 maja 2012 roku. Uczniowie polscy i włoscy przez tydzień mieszkali u uczniów z zaprzyjaźnionych tureckich rodzin, które poznaliśmy podczas poprzednich wizyt projektowych. Podczas wspólnie spędzonego czasu wzięliśmy udział w wielu spotkaniach podsumowujących dwuletni projekt. Zaprezentowane zostały wszystkie powstałe produkty: opowiadanie łańcuchowe Chain Story, książka kucharska z nagraniem video, wielojęzykowy słownik, płyta DVD z nagraniami hymnów, tańców i piosenek, foldery dotyczące charakterystyki krajów partnerskich, sławnych ludzi, najciekawszych miejsc do zwiedzenia, produkty powstałe podczas warsztatów rękodzieła artystycznego. Wszystkie produkty dostępne są w wersji opublikowanej oraz elektronicznej.


Podczas spotkania wzięliśmy udział w wielu prezentacjach tańców i śpiewów w wykonaniu uczniów polskich, tureckich i włoskich. Porównywaliśmy systemy edukacyjne naszych szkół, odbyliśmy szereg spotkań w celu ewaluacji projektu, wzięliśmy udział w warsztatach rękodzieła, mieliśmy okazję skosztować tradycyjnych potraw kuchni tureckiej oraz zwiedzić najpiękniejsze zabytki wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Podczas dwuletniej współpracy uczniowie mieli możliwość wykorzystania w praktyce umiejętność komunikowania się w języku angielskim co niewątpliwie stanowi wspaniałą motywację do nauki języków obcych. Wspólnie pracowaliśmy nad wieloma ciekawymi zagadnieniami poznając kulturę, obyczaje i historię Włoch i Turcji. Nawiązaliśmy wiele międzynarodowych przyjaźni, które pragniemy podtrzymać po zakończeniu projektu. Wszystkie produkty będą dostępne na stronie internetowej naszej szkoły oraz umieszczone w międzynarodowej bazie danych EST po podsumowaniu dwuletniej współpracy.

foto1

Przewiń na górę