Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Sukcesy sportowe 2013/14 - I semestr

Wpisane przez: Nauczyciele MZSzOI
Odsłony: 3274
Podium
"Powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż odnieść go po raz pierwszy."


Margot Fonteyn
 Konkursy i zawody sportowe
 Nazwa konkursu
Etap
Uczeń
Miejsce
Opiekun
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w biegach przełajowych
finał
wojewódzki
Szymon Gużkowski
I miejsce 
p. R. Piekarska-Guzek
Marcel Nikiej
II miejsce 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
unihokej dziewcząt 
powiat Drużyna
I miejsce 
półfinał
wojewódzki
Drużyna
IV miejsce 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych powiatowy Drużyna
IV miejsce 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych powiatowy Szymon Gużkowski
I miejsce
kat. chłopcy 2001-2002 
p. A. Bykowski
Oliwia Nikiel
III miejsce
kat. dziewczęta 2001-2002 
Marcel Nikiel
I miejsce 
kat. chłopcy 2003 
Miłosz Pańczuk
III miejsce
kat. chłopcy 2003 
Wiktoria Wosiewicz
III miejsce 
kat. dziewczęta 2003 
Klaudia Tuchowska
IV miejsce 
kat. dziewczęta 2003 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Lekkiej Atletyce
wojewódzki  Szymon Gużkowski
1000 metrów
Finalista 
p. A. Jurczak
J, Szuryn
60 metrów 
Finalista 
K. Tęczar
60 metrów 
Finalista 
K. Tuchowski
skok w dal
Finalista 
P. Zaprzała
skok w dal
Finalista 
S. Lombert
skok w dal 
Finalista 
S. Rodzeń
rzut połką palantową 
Finalista 
S. Krawiec
1000 metrów 
Finalista 
W. Czech
600 metrów 
Finalista 
Minibasketmania wojewódzki Drużyna
III miejsce 
p. O. Baran
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Lekkiej Atletyce
powiat Szymon Gużkowski
1000 metrów
I miejsce 
p. A. Jurczak
S. Rodzeń
rzut piłką palantową
I miejsce 
J. Szurym
60 metrów
I miejsce 
p. P. Lawera
K. Tęczar
60 metrów
I miejsce 
K. Tuchowski
skos w dal
I miejsce 
P. Zaprzała
skok w dal
I miejsce 
S. Lombert
skok w dal
II miejsce 
S. Krawiec
1000 metrów
III miejsce 
W. Czech
600 metrów
III miejsce 
Minisiatkówka miejske Drużyna 1
I miejsce 
p. J. Heimroth
Drużyna 2
 I miejsce
Przewiń na górę