Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Imprezy przed nadaniem imienia

Wpisane przez: Marzena Pelczar
Odsłony: 4157
    Podejmując starania o nadanie imienia Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Krośnie i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krośnie przeprowadziliśmy szereg różnych działań prowadzących nas do celu!!!

Oto niektóre z nich:

 •  Ujęcie zadania w Rocznym Planie Pracy Szkoły,
 • Przeprowadzenie referendum wśród nauczycieli, uczniów, rodziców: 90% poparcia uzyskało imię POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW,
 • Pozyskanie honorowego patronatu prezydenta miasta Krosna – Piotra Przytockiego nad imprezą,
 • Pozyskanie honorowego patronatu Polskiego Komitetu Olimpijskiego nad imprezą,
 • Wykonanie projektów; sztandaru szkoły, tablicy pamiątkowej, tarczy szkolnej, zaproszeń, jednodniówki (pamiątkowego folderu), okolicznościowych koszulek, logo szkoły,
 • Popularyzowanie idei olimpizmu na gazetkach szkolnych,
 • Międzyszkolny konkurs historyczno – polonistyczny „Greckie igrzyska olimpijskie” SP IV –VI,
 • Dzień grecki SP/G,
 • Konkurs wiedzy o tematyce olimpijskiej I-III SP,
 • Zawody sportowe – dyscypliny olimpijskie I-III SP,
 • „Mini Igrzyska Olimpijskie” zawody sportowe,
 • Zaproszenie i wizyta Mistrzyni OLIMPIJSKIEJ OTYLII JĘDRZEJCZAK w naszej szkole,
 • UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA – 02.06.2007,

foto1

Przewiń na górę