"CZTERNASTKA" - SZKOŁA z POMYSŁEM

Wpisane przez: p. Alicja Szepelak
Utworzono: 03 grudzień 2017
Odsłony: 308

          Wydaje się, że wyzwania jakie stoją obecnie przed współczesną szkołą, nigdy nie były aż tak duże...  Otaczający nas świat rozwija się i zmienia nieprawdopodobnie szybko, tradycyjne metody stają się dla uczniów mało atrakcyjne, a tym samym mniej skuteczne.

          Jak sprostać oczekiwaniom uczniów, rodziców? Jak przewidzieć, które umiejętności i informacje będą w przyszłości potrzebować nasi uczniowie? Szybko zmieniająca się rzeczywistość spowodowała nowe trendy w oświacie. Bardzo ważny stał się rozwój takich kompetencji jak kreatywność, umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i współpracy. Są to kompetencje, które nie dezaktualizują się wraz ze zmieniającą się rzeczywistością i pozwalają na łatwą adaptację do nowego otoczenia.

          Dlatego w ofercie zajęć dodatkowych "CZTERNASTKI", daleko wykraczających poza podstawę programową, są realizowane projekty, programy, pomysły, których ideą jest rozwój tych właśnie kompetencji. Od wielu lat prowadzimy współpracę międzynarodową, można powiedzieć, że w tym obszarze jesteśmy niekwestionowanym liderem na poziomie szkół podstawowych , które uczestniczą w tego typu projektach, realizowaliśmy 3 projekty Socrates Comenius, projekt  w ramach funduszy norweskich. Obecnie zaś,  jest to projekt w ramach programu Erasmus+, Akcja 2, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne.  Projekt" Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu",  realizowany przez 3 lata - 1.09.2015 - 31.08.2018, przez 5 szkół z Polski, Turcji, Hiszpanii, Włoch i  Cypru.

          Można śmiało powiedzieć, że to co nas wyróżnia w środowisku jest jednocześnie naszym ogromnym atutem, jesteśmy bowiem placówką z oddziałami integracyjnymi, bez barier architektonicznych, w klasach tych uczą się dzieci zdrowe i niepełnosprawne, o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Jako jedyni w Krośnie posiadamy gabinet terapii Tomatis i Biofeedbek. Dysponujemy wysoko wyspecjalizowaną kadrą pedagogiczną; m. in.; pedagodzy ze specjalnością - oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika, neurologopedia, pedagogika autyzmu, terapia pedagogiczna, ... Nauczyciele, uczniowie i rodzice aktywnie uczestniczą w pracach Koła Wolontariatu, które od wielu lat działa w szkole, organizując skuteczną pomoc dla wielu dzieci z naszej szkoły.

       Placówka nasza  od 2007 roku nosi imię Polskich Olimpijczyków, tworzymy również oddziały sportowe o specjalności pływanie, piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, strzelectwo,  już od najmłodszych  lat zwracamy bowiem bardzo dużą uwagę na rozwój fizyczny dziecka.
       Posiadamy doskonałą bazę, dysponujemy bardzo dobrze wyposażonymi w pomoce salami lekcyjnymi, nową salą językową, 2 salami gimnastycznymi, siłownią, zewnętrzną siłownią, biblioteką multimedialną, 3 pracowniami komputerowymi ze stałym łączem z Internetem. Przy obiekcie znajduje się basen kryty, z którego w ramach zajęć mogą korzystać uczniowie całej szkoły. W szkole działa stołówka, świetlica, dwa gabinety opieki medycznej: higieny szkolnej, stomatologiczny.

          Na terenie przyszkolnym znajduje się Miasteczko Ruchu Drogowego, na którym uczniowie nie tylko naszej placówki, poznają zasady ruchu drogowego, a w roku 2008 powstał skatepark. Od listopada 2010 r. przy szkole funkcjonuje kolorowy plac zabaw, na budowę którego miasto pozyskało środki z rządowego programu „Radosna szkoła”, a od 2012 roku nowoczesna strzelnica pneumatyczna.
          Posiadamy wyremontowane, przestronne sale lekcyjne, wyposażone w funkcjonalne meble, tablice multimedialne i w wiele środków dydaktycznych. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele pełniący dyżury na korytarzach szkoły podczas przerw. Szkoła chroniona jest również monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym.

        Od września 2017 roku jesteśmy Szkołą Podstawową nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków, wraz ze zmianą nazwy i struktury wprowadziliśmy w tym roku kilka pomysłów, które były odpowiedzią na oczekiwania uczniów i rodziców.
         P
raca szkoły po raz pierwszy w historii jej istnienia,  zorganizowana jest na jedną zmianę, a uczniowie mogą korzystać ze świetlicy do godziny 17, zmiana ta jest dostosowana do potrzeb rodziców dłużej pracujących. Wydłużyliśmy też dwie przerwy obiadowe, by dzieci mogły spokojnie zjeść posiłek.

Absolutnym novum jest  zorganizowanie, wśród tegorocznych trzech klas pierwszych, klasy sportowej o profilu pływanie.Szkoła wzięła udział w pionierskim projekcie opracowanym  przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz  zarząd Polskiego Związku Pływackiego. Projekt  związany jest z wprowadzeniem Programu Szkolenia Sportowego w Pływaniu dla klas pierwszych szkół podstawowych w  ośmioletnim cyklu szkolenia.

Poszerzyliśmy również ofertę przedmiotową, drugi język obcy w klasie VII to obok niemieckiego, język hiszpański, ponadto wszystkie klasy VII mają dodatkową 4 godzinę języka angielskiego.  Od ubiegłego roku realizowane są  również innowacje z języka angielskiego w klasach edukacji wczesnoszkolnej.

Szkoła oferuje bogatą ofertę atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych; przedmiotowych, sportowych, artystycznych, wśród nich koła językowe, informatyczne - programowanie, koło taneczne, chór, innowacje "W świecie pieniądza" - oryginalny program realizowany we współpracy z Nowym Stylem.

Wszystkich zainteresowanych pracą naszej szkoły zapraszamy na stronę internetową www.sp14krosno.pl, jak również koniecznie sprawdźcie profil szkoły na facebooku.

W najbliższym czasie planujemy ....

- miejski konkurs plastyczny - Krosno w czterech porach roku - dla uczniów klas I - III i da przedszkolaków

- Dzień postaci z bajek - konkurs zorganizowany przez SU dla uczniów klas I - III,

- Klub gier planszowych "Pionki w grze",

- Noc w szkole - impreza zorganizowana przez SU starszych klas pod hasłem międzynarodowego projektu "Graj ze mną i ucz mnie",

- warsztaty plastyczne "Magiczny lampion" - dla rodziców, nauczycieli i uczniów - świąteczna cykliczna impreza, jak również Szkolny konkurs kolęd i pastorałek,

- 19.01.2017 "Dzień gier i zabaw naszych dziadków" środowiskowa impreza w ramach realizacji projektu Erasmus+

- 12 - 16.02 Tydzień dobrych praktyk - upowszechnianie rezultatów projektu Erasmus + w szkole i  środowisku oświatowym Krosna (16.02)

Przewiń na górę