Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Podsumowanie treningów w ramach projektu "Olimpijczyk"

Wpisane przez: p. Piotr Sęk
Utworzono: 24 luty 2020
Odsłony: 187

IMG 0977 

W dniu 21 luty 2020 r. na kręgielni AtomSfera w Krośnie odbyło się podsumowanie treningów w ramach projektu Olimpijczyk dofinansowanego ze środków PFRON. Uczestnicy odebrali dresy sportowe, które wręczył im Pan Jerzy Guzek - Prezes UKS Olimpijczyk 143 przy SP 14 w Krośnie oraz Pan Waldemar Rodzeń - nauczyciel wspomagający w SP w Krośnie. W podsumowaniu wzięło udział 16 uczniów biorących udział w treningach.

foto

Przewiń na górę