Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Wielka Liga Czytelników - rozstrzygnięcie

Wpisane przez: p. Beata Szczyrska
Utworzono: 10 czerwiec 2020
Odsłony: 210
Z wielką satysfakcją pragnę poinformować całą społeczność naszej szkoły, że uczestnicy finału V Ogólnopolskiego Konkursu WLC zdobyli tytuł  Mistrza Powiatu!
Organizator przyjął następujące kryteria punktacji:
Mistrz Powiatu - 150 - 170 pkt., 
I Wicemistrz Powiatu - 120 - 149 pkt.,  
II Wicemistrz Powiatu - 85-119 pkt., 
Dyplom uczestnika - 1- 84 pkt.
Podajemy:
wyniki uczniów klas 5-8 ze Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie:
1. Maja Pilecka -167/170 (Mistrz Powiatu)
2. Gabriela Biały- 161/170 ( Mistrz Powiatu)
3. Rafał Śnigórski - 150/170 ( Mistrz Powiatu) 
                Gratulujemy wyników!
Przewiń na górę