Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Konkurs ekologiczny ,,Poszukiwacze zaginionych baterii”

Wpisane przez: p. M. Hejnar
Utworzono: 25 czerwiec 2020
Odsłony: 62

Dbając o ochronę naszego naturalnego środowiska uczniowie klas starszych z naszej szkoły wzięli udział w całorocznej zbiórce zużytych baterii. Łącznie zebrali 58,17 kg tego surowca.

Oto najlepsi poszukiwacze:

I miejsce-Bartłomiej Klamut- 8a

II miejsce- Oliwier Bryda- 6a

III miejsce- Natalia Kania- 6c, Aleksandra Bargieł- 6d, Iwona i Kamil Stachowicz- 8b

Wyróżnienia- Jakub Leszczyński- 6a, Kinga Klimczak- 6f, Kacper Rusin- 8b

Wszystkim zbieraczom serdecznie gratuluję i dziękuję za udział w tak szczytnej akcji ponieważ, zbierając zużyte baterie dbamy o nasze środowisko!

Przewiń na górę