Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

,,Poszukiwacze zaginionych baterii”

Wpisane przez: p. E.Dereniowska, p.A. Kijowska, p.K. Szmyd
Utworzono: 25 czerwiec 2020
Odsłony: 44

baterie1foto 

W naszej szkole przez cały rok szkolny prowadziliśmy zbiórkę zużytych baterii. Dzieci z klas I- III bardzo chętnie włączyły się w tą akcję. Zebraliśmy łącznie 163,20 kg tego surowca.

Oto najlepsi poszukiwacze zaginionych baterii:

Klasy pierwsze:

I miejsce- Jakub Lenik- 1a

II miejsce- Anna Patlewicz- 1a

III miejsce- Filip Bębenek, Kacper Klara, Szymon Szopa- 1a

Wyróżnienia- Izabela Bęben, Paulina Czaja, Sandra Masłowska- 1a, Kaja Wojtuń- 1c

Klasy drugie:

I miejsce- Aleksandra Janusz- 2d

II miejsce- Mateusz Osieczko- 2c

III miejsce- Wiktoria Pilat- 2c, Alan Kijowski- 2d

Wyróżnienia- Patryk Bobko- Sudoł- 2c, Sebastian Cichoń, Piotr Goleń- 2d

Klasy trzecie:

I miejsce- Marcin Broński- 3a

II miejsce- Julia Kurowska- 3b

III miejsce- Daria Łobaza, Maksymilian Pałys- 3b, Konrad Wajs- 3c

Serdecznie dziękujemy uczniom i rodzicom, którzy chętnie i aktywnie zbierali przez cały rok szkolny zużyte baterie dbając w ten sposób o nasze środowisko.

Przewiń na górę