Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas

Funkcjonowanie szkoły w dniach 26 października - 8 listopada 2020 r.

Wpisane przez: dyrekcja
Utworzono: 24 październik 2020
Odsłony: 121

Szanowni Rodzice!!!


Informuję, że w dniach 26 października - 8 listopada 2020 r. ograniczone będzie funkcjonowanie szkoły.
Klasy I - III uczą się stacjonarnie - w szkole - z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.
Klasy IV - VIII uczą się zdalnie - według dotychczasowego planu lekcji.
W nauczaniu zdalnym wykorzystana będzie platforma Microsoft Teams, wszystkie bieżące informacje będą przekazywane przez e- dziennik Librus - zakładka wiadomości, oraz stronę internetową szkoły.
Świetlica dla uczniów klas I - III będzie funkcjonować w dotychczasowych godzinach, prosimy wszystkich rodziców, którzy mogą zapewnić opiekę dzieciom w domu, o odbieranie uczniów bezpośrednio po lekcjach.
Zajęcia na basenie dla klas I, II i III sportowej odbywają się normalnie.

Przypominamy, że w godz. od 8 do 16 dzieci i młodzież do 16. roku życia nie będą mogły same wychodzić z domu,  - zasada ta nie obowiązuje, kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 14

Przewiń na górę