Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

"Wiosenne przedstawienie"

Wpisane przez: l. Jankiewicz-Sompel
Utworzono: 19 marzec 2015
Odsłony: 1379

W czasie przedstawienia      W dniu 20 marca, studentki III roku EWWP PWSZ w Krośnie, pod opieką Lucyny Jankiewicz-Sompel, zaprezentowały w naszej szkole etiudę teatralną pt. „Wiosenne przedstawienie". W wielkim lesie, budzącym się z zimowego snu, zajączek – łakomczuszek zajada cukierki zaśmiecając las. Zwierzęta niezadowolone z tego, że nadchodząca wiosna zastanie nieporządki w lesie proszą dzieci o pomoc w sprzątaniu. Razem z nimi dzieci sprzątając las segregując śmieci. W nagrodę zwierzęta wraz z Panią wiosną uczą je wiosennego tańca. Przedstawienie bardzo podobało się dzieciom, które przy okazji nauczyły się jak segregować śmieci.

 

foto

Przewiń na górę