Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Tabela godzin „ofertowych” artystyczne, sportowe i inne.

Wpisane przez: p. Alicja Szepelak
Odsłony: 2018
L.p Nazwisko i imię Nazwa Dzień godzina Sala/klasa/ilość
 1 Bajger Augustyn Kółko informatyczno - techniczne wtorek 13.00 - 14.30 s.012/169
Bazan Agnieszka Zajęcia o charakterze terapeutycznym wtorek 11.20-12.05 s.68
Baran Olga Gry zespołowe - przygotowania do zawodów - SKS poniedziałek 15 - 16 s. gimn./
wtorek 15 - 16 s. gimn./
 4 Borek Wojciech Nauka i doskonalenie pływania wtorek 14.10 - 14.55 Basen/
 5 Bykowski Antoni Strzelectwo sportowe
 6 Czepiel Marta Koło trekkingowe wg harmonogramu
 7 Czepiel Tomasz Koło terekkingowe wg harmonogramu
 8 Dudek Dawid Zespół wokalny IV - VII czwartek 14.10 - 14.55 s.262 muzyczna
 9 Heimroth Jakub Mini- piłka nożna IV piatek 16.00 - 16.45 hala
 10 Hejnar Mariusz Kółko gitarowe wtorek 13.10 - 13.55 s.109
 11 Hec Piotr Gimnastyka -przygotowanie motoryczne pływanie środa 13.15 - 14.00 s.gimnastyczna
 12 Jurczak Agnieszka Gimnastyka korekcyjna środa 11.20 12.05 s.korekcyjna
czwartek 12.25 - 13.10 s.korekcyjna
Gimnastyka sportowa SKS poniedziałek 15.00 - 16.00 s. gimnastyczna
wtorek 15.00 - 16.00 s. gimnastyczna
 13 Kafel Cecylia Wspomaganie uczniów kl.IIIe środa 9.25-10.10 s.252
 14 Kmon Agnieszka Tomatis - - wg harmonogramu
 15 Kokosza Marta Neuroterapia Biofeedback czwartek 13.00 - 14.00
Koło miłośników książki środa 11.20-12.05
 16 Kijowska Anita Wspomaganie  IIb
 17 Lorenc Małgorzata Wspomaganie w kl. V a czwartek 7.45 - 8.30 s.11
piątek 7.45 - 8.30 s.11
 18 Miezin Agnieszka Biblioteczne godziny twórczości poniedziałek 13.25 – 14.10 biblioteka
 19 Mikuś Joanna Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u uczniów z problemami poniedziałek 13.25-14.10 s.52
 20 Pelczar Joanna Wspomaganie IIIc piątek 9.20 - 10.10 s.215
Wspomaganie IIIc piątek 10.20 - 11.05 s.215
 21 Rodzeń Waldemar Tenis stołowy klasy IV środa 15.00- 16.00 s. gimnastyczna
 22 Rygiel – Hałucha K. Nuroterapia biofeedback wtorek 15.00 - 15.45 Gabinet 121
 23 Sęk Piotr Zajęcia dodatkowe o charakterze rewalidacyjnym środa 7.45 - 8.30 s.110
 24 Szczyrska Beata Kółko czytelnicze piątek 13.15 - 14.00 biblioteka
 25 Szmyd Katarzyna Zajęcia dodatkowe - wyrównawcze VIa poniedziałek 13.25 - 14.10 s.111
 26 Zych Małgorzata Zajęcia plastyczne "Dekoratornia" wg potrzeb
Koło trekkingowe piątki wg harmonogramu
 27 Żywiec Anita Tomatis wg  10wg.02 harmonogramu

ss.217

s.217

Bofeedback poniedziałek 12.00 - 13.00
Przewiń na górę