Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Tabela godzin "ofertowych" 2019/2020

Wpisane przez: p. A. Szepelak
Odsłony: 264
L.p Nazwisko i imię Nazwa Dzień godzina Sala/klasa/ilość
  1 Bajger Augustyn Kółko techniczne wtorek 13.15 - 14.00 s.09
  2 Baran Michał SKS - Gry zespołowe

wtorek

czwartek

15.00-16.00

15.30-16.30

  3 Baran Olga

SKS - Gry zespołowe

poniedziałek 16.00 -17.00
  4 Bazan Agnieszka Konsultacje pedagogiczne dla dzieci i rodziców poniedziałek 13.00-14.00
  5 Burek Anna Zajęcia przygotowujące do egzaminów czwartek 6.55-7.40 s.21
  6 Czepiel Marzena Zajęcia przygotowujące do egzaminów poniedziałek

13.25-15.00

co 2 tygodnie

s.07
  7 Deptuch Katarzyna Projekt un. "Moja wiedza-moja przyszłość", koło chemiczne i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

wtorek

sobota - 1 raz w m-cu

6.55-7.40

7.45-8.30

s. 256/225
  8 Dawid Dudek Chór piątek 15.05-15.50 s.230
  9 Dynowska Dorota Konsultacje j. polski środa 14.15 - 15.00 s.17
 10 Gronicka Matylda Zajęcia przygotowujące do egzaminu piątek 14.15 - 15.00 s.16
 11 Guzek Jerzy Zajęcia z piłki nożnej (świetlica)

środa

czwartek

14.00 - 15.00

13.15 - 14.00

korytarz, sala gimnastyczna
 12 Hec Piotr Zajęcia sportowe - Pływanie wtorek 6.00-7.30 basen
 13 Hejnar-Litwin Monika Kółko ceramiczne czwartek 15.00 – 15.45
 14 Józefowicz Katarzyna Konsultacje językowe kl. V-VI piątek 12.25-13.10 s.156
 15 Jurczak Agnieszka Gimnastyka sportowa 

środa

piątek

14.15-15.15

14.15-15.15

dziewczęta III-VI

chłopcy III-VI

 16 Kijowska Anita Konsultacje z uczniem słabym środa  11.05-12.00 s.111
 17 Klocek Elżbieta Konsultacja polonistyczna   poniedziałek 15.00 - 15.45 s.150
 18 Kmon Agnieszka Terapia Tomatis Wg harmonogramu
 19 Kokosza Marta Neuroterapia Biofeedback
 20 Kozioł Janina Koło j. polskiego dla kl. Va środa 12.25-13.10 s123
 21 Lawera Jolanta Konsultacje matematyczne kl. VIIa   środa   13.25 - 14.10   s.11
 22 Lawera Piotr „Mój świat” – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów   piątek  14.10 – 14.55 s.134
 23 Liana Dariusz Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej
 24 Lorenc Małgorzata Wspomaganie w kl. VII a środa 11.20-12.02 s.11
 25 Miezin Agnieszka Czytające maluchy poniedziałek 12.20-13.20
 26 Oczoś Agnieszka Konsultacje matematyczne kl. VII d poniedziałek 7.45 - 8.30 s.19
 27 Orszulak Halina Zespół taneczny "Piruet"  wtorek  7.45- 8.30 sala gimnastyczna
 28 Piekarska-Guzek Renata Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

poniedziałek

czwartek 

12.10 - 12.55

12.25-13.10

sala korekcyjna
 29 Rygiel-Hałucha Katarzyna Neuroterapia Biofeedbeck piątek 13.15-14.00 s.217
 30 Sęk Piotr Dodatkowe godziny wspomagania kl. IIc poniedziałek 8.35-9.20 s.216
 31 Staroń Sebastian Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty środa 14.15-15.00 s.109
 32 Szczyrska Beata Klub aktywnego czytelnika środa 13.25-14.10 biblioteka
 33 Ślączka Beata Konsultacje z j. polskiego  poniedziałek 13.15-14.00 co drugi tydzień
 34 Urbańska Magdalena Zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym  wtorek 12.25-13.10 s.215
 35 Wach Małgorzata Klub zadań domowych wtorek 12.25-13.10 s.216
 36 Zajdel Agnieszka Konsultacje z języka angielskiego  czwartek  13.25 - 14.10 s.125
Przewiń na górę