Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

II CZĘŚĆ DODATKU MOTYWACYJNEGO ROK SZKOLNY 2018/2019

Wpisane przez: p. Alicja Szepelak
Odsłony: 730

II CZĘŚĆ DODATKU MOTYWACYJNEGO REALIZACJA OD 17 .09.2018 W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Imię Nazwisko Nazwa

Sala

Dzień

Godzina

Łasowska Dorota ZDW klasy I 210 wtorek 12.25 – 13.10
Juszczyk Elżbieta ZDW klasy II 216 wtorek 12.25 – 13.10
Magdalena Urbańska ZDW klasy III 219 czwartek 12.25 – 13.10
Żółkoś Jolanta ZDW język polski IV - V 254 piątek 13.25 – 14.10
Żółkoś Jolanta ZDW język polski VI - VII 254 czwartek 13.25 – 14.10
Klocek Elżbieta ZDW język polski VIII - III 150 poniedziałek
Czepiel Marzena ZDW matematyka IV - V 17 wtorek 15.55 – 16.40
Czepiel Marzena ZDW matematyka VI - VII 17 wtorek 15.05 – 15.50
Ryś Bartek ZDW matematyka VIII - III 53 poniedziałek 15.05 – 15.50
Oczoś Agnieszka IPN klas VI d 51 środa 13.20- 14.05
Ryś Bartek IPN klas III d 53 środa 6.55 – 7.40
Józefowicz Katarzyna Zaj. innowacyjne z j. ang. kl. III G 156 czwartek 6.55 – 7.40
Sajdak Jolanta „Mały olimpijczyk „ – koło matematyczno - polonistyczne 208 wtorek 11.20 – 12.05
Rodzeń Małgorzata Omnibusik matematyczny kl. II 209 wtorek 12.25 – 13.10
Bałaban Arleta Koło „Mały twórca” kl. I 203 wtorek 11.20 – 12.05
Orszulak Halina Kółko taneczne I - III Sala gimn. piątek 11.20 – 12.05
Hec Piotr Zajęcia sportowe - pływanie basen

poniedziałek

środa

6.45 – 7.30

6.00 – 6.45

Hejnar–Litwin Monika Koło ceramiczne I - III pracownia piątek 11.20 - 12.05
Zych Małgorzata Plastyczny Misz Masz s. plastyczna piątek 12.05 – 12.50

II CZĘŚĆ DODATKU MOTYWACYJNEGO REALIZACJA OD 17.09.2018 – KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Imię Nazwisko

Nazwa

Sala

Dzień

Godzina

Anna Antoniuk Koło języka polskiego klasa VIII d s. 9 piątek 6.45 – 7.30
Dynowska Dorota Koło polonistyczne III d G s.55 czwartek 14.15 - 15.00
Ślączka Beata Koło języka polskiego klasa VIII a 62 piątek 7.45 – 8.30
Klocek Elżbieta Koło polonistyczne III f G 150 czwartek 14.15 - 15.00
Kozioł Janina Koło polonistyczne III c G 61 wtorek 14.15 - 15.00
Gronicka Matylda Zajęcia językowe   w klasie VIII b 16 poniedziałek 14.15 - 15.00
Nowak Renata Zajęcia językowe   w klasie VIII c 11 wtorek 14.15 - 15.00
Wach Małgorzata Gromada Zuchowa I - III 216 czwartek 11.20 – 12.05
Przewiń na górę