Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Godziny dyrektorskie rok szkolny 2018/2019

Wpisane przez: p. Alicja Szepelak
Odsłony: 772

KLASA V – GODZINY DYREKTORSKIE                          

KOŁO PROWADZĄCY ILOŚĆ Dzień Godzina/sala
1 J. Polskiego D. Dynowska 1 czwartek 13.25 -14.10         s. 55
2 J. Angielskiego A. Zajdel 1 poniedziałek 13.25 -14.10         s. 059
3 Matematyczne B. Szmyd 1 czwartek 13.25 -14.10         s. 53
4 Przyrodniczo- Ekologiczne K. Rygiel – Hałucha 1 środa

12.10- 12.55         s. 17

5 Historyczne E. Moskal 1 środa

13.25 -14.10         s.163

6 Robotyka J. Pająk – Cieśla 1 poniedziałek 13.25 -14.10         s. 169

KLASA VIII

KOŁO PROWADZĄCY ILOŚĆ Dzień Godzina/sala
1 J. Polski A. Antoniuk 1 wtorek 7.45 – 8.30                 s.9
2 J. Polski B. Ślączka 1 czwartek 13.25 -14.10             s.62
3 J. Angielski M. Gronicka 1 czwartek 13.25 -14.10             s.16
4 J. Angielski R. Nowak 1 poniedziałek 14.15 – 15.00           s.11
5 J. Angielski M. Hanus 1 środa 6.55 – 7.40             s.250

KLASA V – GODZINY DYREKTORSKIE                           Dzienniki duże białe od 3.09.2018 r.

KOŁO PROWADZĄCY ILOŚĆ Dzień Godzina/sala
1 J. Polskiego D. Dynowska 1 czwartek 13.25 -14.10           s. 55
2 J. Angielskiego A. Zajdel 1 poniedziałek 13.25 -14.10         s. 059
3 Matematyczne B. Szmyd 1 czwartek 13.25 -14.10           s. 53
4 Przyrodniczo- Ekologiczne K. Rygiel – Hałucha 1 środa

12.10- 12.55         s. 17

5 Historyczne E. Moskal 1 środa

13.25 -14.10         s.163

6 Robotyka J. Pająk – Cieśla 1 poniedziałek 13.25 -14.10         s. 169

KLASA VIII

KOŁO PROWADZĄCY ILOŚĆ Dzień Godzina/sala
1 J. Polski A. Antoniuk 1 wtorek 7.45 – 8.30                 s.9
2 J. Polski B. Ślączka 1 czwartek 13.25 -14.10             s.62
3 J. Angielski M. Gronicka 1 czwartek 13.25 -14.10             s.16
4 J. Angielski R. Nowak 1 poniedziałek 14.15 – 15.00           s.11
5 J. Angielski M. Hanus 1 środa 6.55 – 7.40             s.250
Przewiń na górę