Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

II część dodatku motywacyjnego

Wpisane przez: p. Alicja Szepelak
Odsłony: 1555

KLasa I - III      ------------       II część dodatku motywacyjnego realizacja od 11.09.2017

Imię Nazwisko

Nazwa

Sala

Dzień

Godzina

Filar Józefa Liczę z wesołym kangurem- K. matematyczne s. 203 czwartek 11.20- 12.05 p
Frankowicz Agnieszka Kółko matematyczne s. 111 środa 11.20- 12.05 p
Juszczyk Elżbieta Mały Europejczyk s. 216 piątek 11.20- 12.05 i
Łasowska Dorota Klub małego informatyka s. 168 piątek 12.25 - 13.10 p

Orszulak Halina

Koło taneczne I - III s. gimnastyczna piątek 12.25 - 13.10 a
Pelczar Joanna Klub małego matematyka s.215 środa 12.25 -  13.10 p
Pelczar Marzena

Koło "Angielski na wesoło" - klasy I a/b

s. 209 czwartek 12.25 -  13.10 p
Rodzeń Małgorzata Omnibus (I - III) s. 209 czwartek 11.20- 12.05 p
Sajdak Jolanta

Razem poznajemy świat

s. 208 piątek 11.20- 12.05 i
Staroń Sebastian

Koło języka angielskiego kl. III

s.11 czwartek 11.20- 12.05 p
Urbańska Magdalena

Klub małego podróżnika

s.218 piątek 11.20- 12.05 i
Wach Małgorzata

Gromada Zuchowa

s.219 wtorek 12.25 - 13.10 i

Klasy  IV   - VII SP i II - IIIG     ------------       II część dodatku motywacyjnego realizacja od 11.09.2017

Imię Nazwisko

Nazwa

Sala

Dzień

Godzina

Anna Antoniuk Koło języka polskiego klasa VII s. 9 wtorek 6.50 - 7.35 p
Deptuch Katarzyna Spotkania z cudowną chemią s.256 poniedziałek 6.55 - 7.40 p
Dynowska Dorota Koło polonistyczne IIIf i II d s.51 środa 13.25 - 14.10 p
Gronicka Matylda Zajęcia językowe  w klasie VII d s. 16 wtorek 13.25 - 14.10 p
Józefowicz Katarzyna Zaj. innowacyjne z j. ang. kl. II s.156 wtorek 14.15 - 15.00 p
Józefowicz Katarzyna Zajęcia językowe  w klasie VII c s.164 wtorek 13.25 - 14.10 p
Kozioł Janina Koło polonistyczne IIIc s.61 środa 14.15 - 15.00 p
Nowak Renata Kółko z języka angielskiego VII a s.11 czwartek 14.15 - 15.00 p
Oczoś Agnieszka Koło matematyczne klasy V s. 51 czwartek 12.25 - 13.10 p
Pająk - Cieśla Joanna Programowanie IV - V s. 169 wtorek 13.25 - 14.10 p
Rodzeń Waldemar Tenis stołowy IV - VI s. gimn. środa 14.15 - 15.00 s
Rygiel - Hałucha Katarzyna Odkrywcy przyrody - kółko przyrodnicze s.17 wtorek 14.15 - 15.00 p
Sęk Piotr Kółko gier planszowych s.110 czwartek 14.15 - 15.00 i
Soboń Maria Koło przyrodnicze - kl. IV s.10 czwartek 12.25 - 13.10 p
Staroń Sebastian Koło ekonomiczne s.109 wtorek 13.25 - 14.10 i
Szopa Agnieszka Koło języka angielskiego - VII b s.120 wtorek 14.15 - 15.00 p
Ślączka Beata Koło polonistyczne. III e s.62 czwartek 13.25 - 14.10 p
Śnieżek Anna Koło historyczne kl. II s.66 poniedziałek 14.15 - 15.00 p
Wnęk Monika Zaj. innowacyjne z j. ang. kl. II s.170 środa 14.15 - 15.00 p
Zajdel Agnieszka Koło j. angielskiego III f s.059 czwartek 14.15 - 15.00 p
Zych Małgorzata Zajęcia plastyczne z elem. arteterapii s. plastyczna czwartek 13.25 - 14.10 a
Żółkoś Jolanta Koło polonistyczne kl. IV s.254 czwartek 13.25 - 14.10 p

II część dodatku IPN, zaj. wyrównawcze dla obcokrajowców

Imię Nazwisko

Nazwa

Sala

Dzień

Godzina

Czepiel  Marzena Matematyka VI b -obcok. s.120 piątek 14.15 - 15.00
Lorenc Małgorzata Przyroda VIb- obcok. s.217 wtorek 14.15 - 15.00
Śnieżek Anna Historia VI b - obcok. s.66 poniedziałek 14.15 - 15.00
Ryś Bartosz Matematyka IPN s. 53 wtorek 13.25 - 14.10
Szmyd Brygida Matematyka IPN s.53 poniedziałek 13.25 - 14.10

Dodatkowe godziny - Inne - bonowe

Imię Nazwisko

Nazwa

Sala

Dzień

Godzina

Rodzeń Małgorzata Język polski I b s.209 czwartek 12.10 - 12.55
Rodzeń Małgorzata Język polski I b s.209 czwartek 13.00 - 13.45
Żółkoś Jolata Język polski VI b s.254 środa 13.25 - 14.10
Żółkoś Jolanta Język polski VI b s.254 środa 14.15 - 15.00
Jolanta Sajdak Świetlicowe - korekcyjne s.208 piątek 12.15 - 13.00
Lorenc Małgorzata Świetlicowe - korekcyjne s.217 poniedziałek 12.25 -  13.10
Lorenc Małgorzata Świetlicowe - korekcyjne s.217 czwartek 12.25 -  13.10
Lorenc Małgorzata Świetlicowe - korekcyjne s.217 wtorek 13.25 - 14.10
Przewiń na górę