Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

„Bawić, pobudzać wyobraźnię i uczyć ortografii”,

Wpisane przez: p. Małgorzata Wach, p. Małgorzata Rodzeń
Odsłony: 795

ilustrowana ortografia 6 copy„Bawić, pobudzać wyobraźnię i uczyć ortografii”,

to główne cele kolejnego już szkolnego konkursu plastycznego pt. „Ilustrowana ortografia” dla klas I, II i III. Dzięki motywacji wychowawców ogromna ilość uczniów wzięła udział w tym przedsięwzięciu. Wpłynęło 45 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi.

 Jury zdecydowało przyznać za pomysłowość i staranność wykonania nagrody dla uczniów:

- klas trzecich:

I miejsce: Patrycja Kielar , Adrian Kopczak,

II miejsce: Mateusz Hajduk, Maja Markiewicz,

III miejsce: Bartłomiej Czelny, Damian Firlit,

Wyróżnienia: Natalia Adamek, Natalia Białek, - wśród klas trzecich:

- klas drugich:

I miejsce:   Karol Jagiełło,

II miejsce: Natalia Drozd,

III miejsce: Szymon Dudek,

- klas pierwszych:

I miejsce:   Agnieszka Hasiak,

II miejsce: Julia Kurowska,

III miejsce: Ola Kielar

Wyróżnienia: Jolanta Śmietana, Ewa Madej

   Małe plastyczne dzieła wyeksponują najtrudniejsze w pisowni polskiej wyrazy, „cieszą oko”, bawią i zachwycają wyobraźnię. Dzięki takiej wspierającej formie pracy nauka ortografii zyskuje na atrakcyjności. Zapraszamy na wystawę pokonkursową na II piętrze.

                                  Organizatorzy: Małgorzata Wach i Małgorzata Rodzeń

foto

Przewiń na górę