Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

"Bajką do mnie mów" - konkurs klas I-III

Wpisane przez: p. A. Bałaban
Odsłony: 322

ksiki konkurs

W środę 18 grudnia 2019 roku zostały wręczone dyplomy oraz nagrody uczniom z klasy 2b i 3b, którzy brali udział w wojewódzkim konkursie dla dzieci i młodzieży za napisanie oraz zilustrowanie bajek pt: „Bajką do mnie mów”. Organizatorami były: Stowarzyszenie Inspiracji i rozwoju PERSPEKTYWA oraz Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL. Nagrodzone bajki i ilustracje do nich zostały zamieszczone w książce pt: „Bajką do mnie mów”, które otrzymali nagrodzeni uczniowie. Książka ta na pewno będzie dla nich miła pamiątką.

Oto nasi laureaci.

Daria Łobaza,

Miłosz Such,

Michał Hankiewicz,

Ania Skrzypek,

Agnieszka Hasiak

Gratulujemy wszystkim serdecznie!

foto

Przewiń na górę