Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas

Propozycje zabaw dla Świetlików

Wpisane przez: p. E. Dereniowska, p. K. Szmyd
Odsłony: 114

,,Książka bez tytułu” (zabawa słowna)

   W zabawie mogą brać udział dwie osoby lub więcej. Zabawa polega na tym, że wszyscy obecni- ,,na niby”- są książkami, które już są napisane, ale brak im tytułu. Dzieci znające grających próbują dobrać odpowiedni dla nich tytuł, np. prowadzący zabawę mówi lub wskazuje: siostrę- ,,Miłość”, brata- ,,Gra”, mamę- ,,Piękny Kwiat” , tatę ...

Jeśli w zabawie biorą udział dwie osoby, to tytuły książek dobierają dla przyjaciół, kolegów, koleżanek i członków rodziny. Dzieci starsze chętnie bawią się w tę zabawę i wykazują duże zadowolenie i radość, dobierają lub wymyślają dowcipne i odpowiednie tytuły książek dla znajomych.

,,Zaczarowany kijek” (zabawa sprawnościowa)

Do zabawy potrzebny jest kijek lub laseczka. Dzieci ustawione w koło, a prowadzący zabawę stoi w jego środku, w odległości około 1,5 m od uczestników zabawy, lekko podtrzymuje na palcu kijek tak, aby się nie przewrócił. W pewnej chwili puszcza kijek i wymienia imię dziecka. Dziecko powinno szybko podbiec i złapać kijek zanim upadnie na podłogę. Jeżeli w zabawie biorą udział tylko dwie osoby, to kijek puszczają kolejno, licząc ile razy kto złapał kijek nad podłogą. Wygrywa ten, kto ma więcej punktów. Radosnej zabawy!

Przewiń na górę