Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Sukcesy 2007/08 - II semestr

Wpisane przez: Administrator
Odsłony: 7739
 Kolejne sukcesy naszych uczniów
 

 

Klasy I-III
 Nazwa konkursu
Etap
Uczeń
Miejsce
Opiekun
 Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych
 ogólnopolski Anna Jurczak
I miejsce
 p. Józefa Filar
Karolina Łysikowska
XXIV miejsce
 Katarzyna Snoch
XIV miejsce
 p. Lucyna Jankiewicz-Sompel
 IV Mini Olimpiada Matematyczna
klas III
miejski  Piotr Grabias
V wynik
 p. Arleta Bałaban
Katarzyna Snoch
IX wynik
p. Lucyna Jankiewicz-Sompel 
Piotr Klimko
XXII wynik
Tomasz Bystroń
XXVIII wynik
 p. Małgorzata Rodzeń
 XXX Międzynarodowy
Konkurs Plastyczny
dla Dzieci i Młodzieży
"Moje przygoda w muzeum"
miejski
Michał Stryczniewicz
wyróżnienie
p. Magoryata Rodzeń
  Konkurs
"Baśniowa Rewia Mody"
 miejski  Julia Pakuła
I miejsce
 p. Magdalena Urbańska
 Katarzyna Snoch
III miejsce
 p. Lucyna
Jankiewicz-Sompel
 Marlena Markowicz
III miejsce
 Angelika Markowicz
III miejsce
 Konkurs Głośniego Czytania
"Czytam bo lubię - Wiosna"
 miejski  Wiktoria Barszczewska
III miejsce
 p. Małgorzata Rodzeń
 Zuzanna Frydrych
Wyróżnienie
 Aleksander Gładysz
Wyróżnienie
 Ogólnopolski Festiwal
Piosenki o Zdrowiu
 powiatowy Anna Klocek
III miejsce
p. Józefa Filar
 X edycja
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
"112 w trudnej sprawie -

nie używaj przy zabawie"
 powiatowy Maciej Filipek
wyróżnienie
p. Dorota Łasowska 
 Gabriela Krynicka
wyróżnienie
p. Anita Kafel 
 Jakub Sznajder
wyróżnienie
 Konkurs Plastyczny
"Wielkanocne pisa
anki"
 miejski  Karolina Bilik
III miejsce
 p. Magdalena Urbańska
 Małgorzata Bolanowska
wyróżnienie
 Konkurs recytatorski
"Wielkanocne rymowanki"
miejski
Magdalena Gradowicz
Laureatka
 p. Mirosława
Niedzielska-Jurczak
 Magdalena Jamróg
Laureatka
 Weronika Sterowiec
Laureatka
 Patrycja Gajewska
Laureatka
 p. Magdalena Urbańska
 Damian Kobiałka
Laureat
 p. Agnieszka Frankowicz
 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
"Wielkanocna pisanka"
 międzyszkolny  Marcelina Bolanowska
II miejsce
 p. Dorota Łasowska
 Sylwia Polnar
wyróżnienie
 p. Anita Kafel
 Międzyszkolny
Konkurs Wiedzy o Krośnie
 miejski  Piotr Klimko
III miejsce
 p. L.Jankiewicz-Sompel
 Zuzanna Frydrych
III miejsce
 p. Małgorzata Rodzeń
 Międzyszkolny
Konkurs Plastyczny
"Moje miasto Krosno"
 miejski  Aleksandra Prejsnar
II miejsce
w kat. klas I
 p. M. Urbańska
 Kacper Pelczar
wyróżnienie w kat. klas I
 Szymon Sajdak
wyróżnienie w kat. klas I
 Agnieszka Adamik
II miejsce
w kat. klas II
 p. Małgorzata Rodzeń
 Szymon Paczosa
wyróżnienie w kat. klas II
 Izabela Droździk
wyróżnienie w kat. klas II
 p. A. Bałaban
"Co wiem o ropie naftowej"
Konkurs plastyczny
powiat
Damian Błaż
wyróżnienie
p. Małgorzata Rodzeń

 

 

 

 

 Klasy IV-VI
 Nazwa konkursu  Etap  Uczeń
Miejsce
 Opiekun
Konkursy przedmiotowe   
Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych
 ogónopolski Franciszek Gorczyca
XXVII miejsce
p.Maria Soboń
Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego
"Słowo daję"
wojewódzki  Katarzyna Omachel
II miejsce
p.  Anna Brymerska
 VII Jasielski Konkurs
Matematyczny
im. Hugona Steinhausa
 powiatowy  Patryk Syzdek
IV miejsce
 p. Jolanta Lawera
 Interdyscyplinarny Konkurs Matematyczno-Przyrodnczy
 wojewódzki  Patryk Syzdek
laureat
 p. Jolanta Lawera
p. Katarzyna Rygiel-Hałucha

 Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
  miejski  Katarzyna Omachel
III miejsce
p.  Anna Brymerska
 I Krośnieński Konkurs Matematyczny
 miejski  Wojciech Barański
Finalista
 p. Ewa Heimroth
 II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy
o Janie Pawle II
 miejski

 Julia Rachwał
 Julita Druciak
 Malwina Waśniewska
 Katarzyna Omachel
 Gabriela Gładysz
III miejsce
drużynowo

 p. Anna Rzegocka
 I Krośnieński Konkurs
Matematyczny
 miejski
 Patryk Syzdek
III miejsce
p. Jolanta Lawera
Międzyszkolny Konkurs
"Olimpiada humanistyczna"
miejski
Drużyna
I miejsce

p. Anna Krupa
p. Anna Brymerska
p. Renata Dumanowska 

 Międzyszkolny Konkurs Matematyczny
dla szóstoklasistów
"Poczuj się Gimnazjalistą"
 miejski  Tomasz Lorens
III miejsce
 p. Jolanta Lawera
 Karolina Mazur
III miejsce
 p. Ewa Heimroth
 Krzysztof Jamróg
III miejsce
 p. Teresa Menet
 Konkursy plastyczny
XXX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
dla Dzieci i Młodzieży
"Moje przygoda w muzeum"
miejski
Malwina Waśniewska
nagroda
  
p. Magdalena Wyżykowska
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
"Tęcza"
 szkolny Kamil Bogdanowicz
I miejsce
 Zuzanna Pruska
I miejsce
 Małgorzata Sanocka
wyróżnienie
 Krzysztof Jamróg
wyróżnienie
 Olimpiada Wyobraźni z Vista
ogólnopolski
 Gabriela Rzońca
II miejsce
 X edycja
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
"112 w trudnej sprawie -
nie używaj przy zabawie"
 powiat Justyna Romańczak
V nagroda
 II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
o Janie Pawle II
 miejski Zuzanna Pruska
II miejsce
 p. Anna Rzegocka
"Co wiem o ropie naftowej"
Konkurs plastyczny
powiat Gabriela Rzońca
I miejsce
 p. Magdalena Wyżykowska
 Olga Nawrocka
III miejsce
Konkursy literackie, czytelnicze, recytatorskie
 Konkurs Literacki
"Niedokończona opowieść"

 miejski Zuzanna Zbylut
I miejsce
 p. Alicja Szepelak
 Joanna Janusz
wyróżnienie
 p. Anna Brymerska
 
 Jowita Druciak
wyróżnienie
 IV Konkurs Recytatorski
"Tropem współczesnej poezji"
 powiatowy Franciszek Gorczyca
nagroda
 p. Anna Krupa
 Jakub Łobaza
nagroda
 p. Anna Brymerska
 Kinga Orłowska
nagroda
 p. Beata Szczyrska
 II Międzyszkolny Konkurs Literacki
o Janie Pawle II
 miejski Malwina Waśniewska
II miejsce
 p. Anna Rzegocka
 Tomasz Byncz
wyróżnienie
 Konkurs literacki
"Bajka o przyjaźni"
 miejski  Joanna Janusz
Laureatka
 p. Anna Brymerska
 Konkurs recytatorski
"Czym jest miłość"
miejski
Sylwia Goleniowska
wyróżnienie
p. Beata Szczyrska
 II Międzyszkolny Konkurs
Widowisk Bożonarodzeniowych
"Kolęda Płynie z wysokości"
miejski
Koło misyjna
I miejsce
p. Anna Rzegocka
 Konkursy muzyczne
 Międzyszkolny Konkurs
Piosenki Angielskiej
 miejski  Kinga Orłowska
I miejsce
 p. M. Pelczar
 Aleksandra Nowak
Wyróżnienie
 Kesja Śnieżek
wyróżnienie
 Konkursy i zawody sportowe
Turniej Piłki Nożnej
z okazji 80-lecia
AKS Krośnianka-Karpaty Krosno
 miejski Drużyna
I miejsce
p. Antoni Bykowski
 Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Starosty Rzeszowskiego
i Burmistrza Boguchwały
wojewódzki
Karolina Łysikowska
Łukasz Kozłowski

II miejsce (kat.8-9-F)
p. Halina Orszulak
Zawody
"Młodzi modelarze - lotnicy na start" 
 wojewódzki Paweł Dopart
II  miejsce
p. Stanisław Guzik 
 I Krośnieńskie Zawody
Modeli Halowych
miejski
Paweł Dopart
III Miejsce
 IX Turniej Sportowo-Rekreacyjny
Szkół Podstawowych
Miasta Krosna
 miejski Drużyna
I miejsce
p. Agnieszka Jurczak
p. Antoni Bykowski
 Zawody Piłki Nożnej
o Puchar Dyrektora Gimnazjum Nr 1
w Krośnie
 miejski  Drużyna
II miejsce
 p. Antoni Bykowski
Mistrzostwa Podokręgu Karpackiego
w Tenisie Stołowym
kategoria "Żak"
 powiatowy Filip Kociuba
II miejsce
 
 IV Krośnieński Konkurs
"Podniebne marzenia - Latawce"
 miejski  Paweł Dopart
I miejsce
p. Stanisław Guzik 
XXII Podkarpacki Konkurs
Kartonowych i Plastikowych
Modeli Redukcyjnych
 wojewódzki  Paweł Dopart
II miejsce
 Konkurs o Puchar Dyrektora WORD
 powiatowy
 Drużyna:
Jabub Bachota,
Wojciech Barański,
Damian Mikosz

III miejsce
p. Augustyn Bajger
 Młodzieżowa Igrzyska
Młodzieży Szkolnej
w Pływaniu
wojewódzkie
Kinga Bik
I miejsce
 p. Robert Guzik
 Turniej Tańca Towarzyskiego Pleśna
"Trzeci krok z klasą"
 wojewódzki Karolina Łysikowska
Łukasz Kozłowski

II miejsce
p. Halina Orszulak     
 Turniej Grand Prix
Miejskiego Zespołu Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi
 Karolina Łysikowska
Łukasz Kozłowski

I miejsce
Anna Jurczak
Miłosz Węklar

I miejsce
 Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego
Stalowa Wola
 ogólnopolski Anna Jurczak
Miłosz Węklar

II miejsce
(kl. E styl ST/LA)
Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego Rzeszów
„Pierwszy Jesienny Krok”
Anna Jurczak
Miłosz Węklar

II miejsce
(kl. F styl ST/LA)
 IX Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego
„Puchar Wójta Gminy Haczów”
Anna Jurczak
Miłosz Węklar

I miejsce
(kl. F – kombinacja)
 Chód sportowy
"Z Robertem Korzeniowskim
na Krośnieńską Starówkę marsz"
    miejski Maksymilian Szarota
I miejsce
  nauczyciele
wychowania fizycznego 
Izabela Smolik
 I miejsce
Paula Oktabska
II miejsce
 Aleksander Tkaczyk
II miejsce
 Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w pływaniu
(st. klasyczny, dystans 50m)
 wojewódzki  Kinga Bik
I miejsce
w półfinałach
 p. Wojciech Borek
p. Robert Guzik
 Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w pływaniu
(sztafeta chłopców)
 Drużyna
IV miejsce
w półfinałach
 Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w pływaniu
(sztafeta dziewcząt)
 Drużyna
VI miejsce
w półfinałach
 Turniej Mini Siatkówki
Dziewczątklas V-VI
o Mistrzostwo Miasta Krosna
 miejski  Wiktoria Pelczarska
II miejsce
 p. Łysowski
 Powiatowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej
w tenisie stołowym chłopców
 powiat
 Drużyna
IV miejsce
p. Waldemar Rodzeń
Powiatowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej
w mini piłce koszykowej dziewcząt
Drużyna
III miejsce
p. Magdalena Wróbel
 Powiatowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej
w tenisie stołowym dziewcząt
Drużyna
I miejsce

 

Przewiń na górę