Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Sukcesy 2007/08 - I semestr

Wpisane przez: Administrator
Odsłony: 7410
Pozaszkolne sukcesy naszych uczniów
 

Klasy I-III
 Nazwa konkursu
Etap
Uczeń
Miejsce
Opiekun
 Mikołajkowy Zawrót Głowy
konkurs plastyczny
 miejski Anna Malik
wyróżnienie
 p. Lucyna Sompel
 Izabela Ho
wyróżnienie
 Katarzyna Snoch
wyróżnienie
 Aleksandra Bazan
wyróżnienie
 
"Wiersze spod choinki"
Konkurs recytatorski
 miejskiIzabela Buczko
III miejsce
 p. Magdalena Urbańska
 Weronika Sterowiec
III miejsce
 p. Mirosława
Niedzielska -Jurczak
 Magdalena Gradowicz
III miejsce
 Magdalena Jamróg
wyróżnienie
 Maciej Osuch
wyróżnienie
p. Magdalena
Urbańska
 Maciej Kozubal
wyróżnienie
 Mateusz Mazan
wyróżnienie
 p. Arleta Bałaban
 Piotr Grabias
wyróżnienie
 VI Mikołajkowe Spotkania
z Piosenką Dziecięcą
 miejski Michał Stryczniewicz
I miejsce
    p. Małgorzata Rodzeń
"Magiczne podróże po literaturze"
konurs plastyczny na ilustrację-witraż
do utworów Ewy Standmuller
 miejskiAgnieszka Adamik
III miejsce 
 Julia Gregorczyk
III miejsce

 Emilia Szarota
wyróżnienie
 Weronika Steliga
wyróżnienie
 Szymo Jaworski
wyróżnienie
 Sebastian Trygar
wyróżnienie
 VI Mikołajkowe Spotkania
z Piosendą Dziecięcą
 miejski Michał Stryczniewicz
I miejsce
Strrraszne wiersze
Małgorzaty Strzałkowskiej

konkurs plastyczny
 miejski
 Michał Stryczniewicz
wyróżnienie

Wspomnienie o Janie Pawle II
konkurs plastyczny

 miejski Pawlik Weronika
I miejsce
 p. Anna Rzegocka
 Zuzanna Frydrych
III miejsce
p. Anita Żywiec
p. Urszula Rymarz
 Weronika Bykowska
II wyróżnienie

 Potwory i inne stwory
konkurs plastyczny

   
 miejski    

 Michał Wojnar
I miejsce

p. Dorota Łasowska
 Marcelina Bolanowska
II miejsce
 Michał Zygarowicz
III miejsce
p. Anita Kafel
 Jan Polański
wyróżnienie
 p. Józefa Filar
 Klaudia Jagieła
wyróżnienie
 Klaudia Such
wyróżnienie
  p. Małgorzata Rodzeń
 Konrad Wacławski
wyróżnienie
 Piotr Klimko
wyróżnienie
 p. Lucyna Sompel
 Katarzyna Snoch
wyróżnienie
 Magdalene Mamak
wyróżnienie

 

 

 Klasy IV-VI
 Nazwa konkursu Etap  Uczeń
Miejsce
 Opiekun
Konkursy przedmiotowe   
 Ogólnopolski konkurs
"Moja Mała Ojczyzna"
 szkolny
Reprezentacja
zakwalifikowana
do II etapu

Kinga Bik

Gabriela Gładysz

Katarzyna Oberc

Katarzyna Omachel

Zuzanna Piotrowska

 p. Renata Dumanowska
I Krośnieński
Konkurs Matematyczny
szkolny
Patryk Syzdek
zakwalifikowany
 p. Jolanta Lawera
 Aleksander Ostafil
zakwalifikowany
 Wojciech Barański
zakwalifikowany
 p. Ewa Heimroth
 Konkurs Matematyczny
im. H. Steinhausa
dla szkół podstawowych
 16 szkół
powiatu jasielskiego
i Krosno
 Patryk Syzdek
IV miejsce
 p. Jolanta Lawera
Ogólnopolski Konkurs
Języka Polskiego
"Słowo daję"
szkolny,
uczniowie
zakwalifikowani
do II etapu
Paula Oktabska   p. Anna Krupa
 Marta Sabik
 Karolina Sterowiec
p. Beata Szczyrska 
 Aleksander Ostafil
Patryk Syzdek    p. Anna Brymerska 
Katarzyna Omachel 
 Katarzyna Oberc
 Interdyscyplinarny
Konkurs Humanistyczny  
  szkolny
(zakwalifikowani
do etapu wojewódz.)
 Katarzyna Oberc
 p. Anna Brymarska
p. Renata Dumanowska

 Patryk Syzdek
 Interdyscyplinarny
Konkurs
Języka Angielskiego
 szkolny
(zakwalifikowani
do etapu wojewódz.)
 Wojciech Kroczak
 p. Renata Nowak-Kogut
 Aleksander Ostafil
 p. M. Pelczar
 Patryk Syzdek
 p. Matylda Gronicka
 Wojciech Barański
 Interdyscyplinarny
Konkurs
Marematyczno-Przyrodniczy
szkolny
(zakwalifikowany
do etapu wojewódz.)

Patryk Syzdek
 p. Jolanta Lawera
p. Katarzyna Rygiel-Hałucha
 Konkurs Wiedzy 
o Ignacym Łukasiewiczu

 miejski Szymon Kowal
I miejsce
p. Maria Soboń
 Bartłomiej Ekert
III miejsce
XXXVI Ogólnopolski
Zlot Turystów
Konkurs Wiedzy
Ekologiczno-Przyrodniczej
 powiat

Mateusz Hałucha
III miejsce

 Konkursy plastyczny
 "Magiczne podróże po literaturze"
konurs plastyczny na ilustrację-witraż

do utworów Ewy Standmuller
miejski Matylda Kubit
I miejsce
  p. Magdalena Wyżykowska
 Małgorzata Sanocka
wyróżnienie
 Damian Szuba
wyróżnienie
 Kamila Wijaszka
wyróżnienie
 Klaudia Zając
wyróżnienie

Wspomnienie
o Janie Pawle II
konkurs plastyczny

  miejski
 Zuzanna Pruska
III miejsce
 Olga Nawrocka
wyróżnienie
 Angelika Gosztyła
wyróżnienie
 p. Anna Rzegocka
Konkursy literackie, czytelnicze, recytatorskie
 IV  Konkurs Pieśni
i Poezji Patriotycznej
 miejskiJakub Łobaza
II miejsce
 p. Anna Brymerska
Pod niebem rodzinnym
konkurs recytatorski
 miejski Kinga Śnieżek
I miejsce
p. Anna Krupa 
 Jakub Łobaza
II miejsce
p. Anna Brymerska 
 Piotr Zyzański
wyróżnienie
 Karolina Sterowiec
wyróżnienie
p. Beata Szczyrska 
Czytam, bo lubię – Jesień
konkurs czytelniczy
 miejskiDamien Szuba
I miejsce
p. Anna Antoniuk
 Karolina Raś
II miejsce
Wojewódzki
Konkurs Krasomówczy
Dzieci i Młodzieży
szkół podstawowych
 
  wojewódzki Franciszek Gorczyca
VI miejsce
p. Anna Krupa 
Jowita Druciak
VI miejsce
 p. Anna Brymerska
Karolina Raś
VII miejsce
 p. Anna Antoniuk
Pod niebem rodzinnym
konkurs recytatorski
 miejski Tomasz Lorens
III miejsce
 p. Beata Szczyrska
 Konkursy muzyczne
 I Międzyszkolny Konkurs Kolęd 
„Hej kolęda, kolęda”
 miejski Sylwia Goleniowska
II miejsce
 
  p. Joanna
Cieśla- Pająk
 Aleksandra Nowak
III miejsce

Zespół wokalny

I miejsce

 IV Konkurs Pieśni
i Poezji Patriotycznej
  miejski Kinga Orłowska
wyróżnienie
 IV Cover Festiwal
Krosno 2007
 miejski
Aleksandra Nowak
II miejsce
 Kinga Orłowska
wyróżnienie

 Konkursy i zawody sportowe
 Rejonowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej
(mini piłka ręczna)
 rejon Drużyna
III miejsce
 p. Magdalena Wróbel
 Zimowe Mistrzostwa
Okręgu Podkarpackiego
w pływaniu

 wojewódzkie Kinga Bik
I miejsce
(50m s.klasyczny)
p. Wojciech Borek
p. Robert Guzik

 Powiatowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej
(Minipiłka ręczna dziewcząt)
  powiat Drużyna
I miejsce
  p. Magdalena Wróbel
 Powiatowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej
(Piłka siatkowa dziewcząt)
Drużyna
III miejsce

 Mistrzostwa Województw
w pływaniu
 eliminacje do
Mistrzostw Polski
 Kinga Bik
III miejsce
(200m s.klasyczny)
  p. Wojciech Borek
p. Robert Guzik
 Kinga Bik
III miejsce
(100m s.klasyczny)

 XIV Międzynarodowe
Zawody Pywackie
Kraków-Piekary Śląskie
 

 międzynarodowy  Kinga Bik
III miejsce
(50m s.klasyczny)
 II Międzynarodowe
Zawody Pływackie z okazji
Święta Niepodległości
Mielec 2007
międzynarodowy
 Kinga Bik
I miejsce
(100m s.klasyczny)
 III Zawody Pływackie
z okazji
Święta Niepodległości
 wojewódzki Kinga Bik
III miejsce
(200m s.klasyczny)
 Kinga Bik
III miejsce
(100m s.zmienny)
 VIII Otwarte
Mistrzostwa Krosna
w pływaniu z okazji
Narodowego
Święta Niepodległości
 miejskie Aleksander Tkaczyk
I miejsce
(25m s. dowolnym)
Patryk Lasek
II miejsce
(25m s. dowolnym)

 Maksymilian Szarota
III miejsce
(25m s. dowolnym)

 Aleksander Misygar
I miejsce
(25m s. dowolnym)

 Anna Bińczycka
II miejsce
(25m s. dowolnym)

 Paula Łysikiewicz
III miejsce
(25m s. dowolnym)

 Aleksander Ostafil
II miejsce
(25m s. dowolnym)

 Kinga Bik
I miejsce
(25m s. dowolnym)

 Sztafera 8x25m
I miejsce
(6 ucz z kl. IV + 2 ucz. z kl. VI)

Powiatowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej
    
 

 

powiat

    

 Drużyna szkolna
III miejsce    

 p. Magdalena Wróbel
 Dawid Kasza
II miejsce
Biegi przełajowe 1000 m
  p. Antoni Bykowski
 Aleksander Tkaczyk
II miejsce
Biegi przełajowe
500 m

Dawid Kasza
I miejsce

Jakub Mika
III miejsce

Katarzyna Kos
I miejsce

 p. Waldemar Rodzeń

Kinga Trybus
II miejsce

Drużyna szkolna
I miejsce
w mini piłce nożnej

p. Antoni Bykowski
Mistrzostwa Polski
Formacji Tanecznych
w kategorii wiekowej
do lat 15
w stylu standardowym

ogólnopolski 


„Mała Gracja”


Aleksander Chara
Kacper Majewski
Sebastian Orszulak
Damian Szuba
Patryk Toropolski
Krzysztof Jamróg
Kinga Śnieżek
Dominika Munzberger
Emilia Szarota
Kamila Wijaszka
Paulina Raczyńska

II miejsce 

 

p. Andrzej Orszulak 
 

Przewiń na górę