Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Złote i Srebrne Tarcze 2008/2009

Wpisane przez: Marzena Pelczar
Odsłony: 3308

Złota tarcza

Kolejny raz, na zakończenie roku szkolnego 2008/2009, Kapitula przyznala najlepszym uczniom, najwyższe odznaczenie szkolne - Złota i Srebrna Tarcze. Wszystkim nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy!!!

Oto nagrodzeni uczniowie:

w kategorii klas I:

 • złotą tarczą – NIKOLETA ŚWIERCZEK I D
 • srebrną tarczą - KATARZYNA KARAMON I C.

w kategorii klas II:

 • złotą tarczą – SYLWIA RYBCZYŃSKA IID,
 • srebrną tarczą – WERONIKA MROZEK IIB.

w kategorii klas III:

 • złotą tarczą – MICHAŁ ZYGAROWICZ IIIB,
 • srebrną tarczą – ANNA JUCZAK IIA.

w kategorii klas IV:

 • złotą tarczą – MICHAŁ STRCZNIEWICZ IV B,
 • srebrną tarczą – AGNIESZKA ADAMIK IV B.

w kategorii klas V:

 • złotą tarczą – AGATA WĘGRZYNIAK VA,
 • srebrną tarczą – DAMIAN SZUBA VD.

w kategorii klas VI:

 • złotą tarczą absolwenta: OLGA NAWROCKA VIA, FRANCISZEK GORCZYCA VID, JOANNA JANUSZ VIA,
 • srebrną tarczą absolwenta – JOWITA DRUCIAK VIB.
Przewiń na górę