Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Sprawdziany klas VI

Wpisane przez: Marzena Pelczar
Odsłony: 6454
      Zapraszam wszystkich uczniów klas VI do korzystania z zamieszczonych w zakładce Uczniowie testów kompetencji, jakie rozwiązywali wasi rówieśnicy w poprzednich latach. Jest tam również spory zestaw testów próbnych publikowanych w prasie.

Administrator

 Testy  końcoworoczne
 Pobierz
 Test  Wielkość [KB]  Odpowiedź Wielkość [KB]
{jdownload sprawdziany/2002_pory_roku.pdf}Pory roku{/jdownload}  200 {jdownload sprawdziany/2002_odp.pdf}Odpowiedzi{/jdownload}  45
{jdownload sprawdziany/2003_przed_telewizorem.pdf}Przed telewizorem{/jdownload}  96 {jdownload sprawdziany/2003_odp.pdf}Odpowiedzi{/jdownload}  90
 Chleb  187  Odpowiedzi 174
 W wodzie  170  Odpowiedzi  68
 Pszczoły i miody  229  Odpowiedzi 491
 W szkole  148 Odpowiedzi 262
 Jasne jak słońce  226  Odpowiedzi  403
O zwierzętach  235 Odpowiedzi 268
 Testy próbne
Pobierz
  Test Wielkość [KB]  Test  Wielkość [KB]
 Chanuka  887 Okruchy chleba 915
 Chleb  135  Origami  1610
 Cztery pory roku  75  Pieniądze  217
 Ferie zimowe
w górach
 223  Od Polan
do Polaków
336
Grunwald  268  Otaczający
mnie świat
412
Historia chleba  647 Pierwszy
dzień wakacji
1641
 Jabłko  146 Pies 263
 Konie  2297  Poczta 514
 Krople wody  1656  Rower  968
 Ksiązka i film  89  W górach  218
 Księgarnia  81  W klasie VIa 296
 Nad morzem   W lesie  300
 Skarby Wieliczki  476  W świecie książki  894
 Śladami Stasia i Nel  312 W świecie mitów 165
 Słońce  258  Wakacje 1310
 Smacznego  109  Warzywa 2876
 Szachy  185  Warzywa, owoce 1110
 Urodziny Kuby 296 Wielkopolski
Park Narodowy
1613
W Dolinie Pięciu
Stawów Polskich
889 Woda = Życie 273
 Wszystkim
wstęp wolny
 699 Wspólne planowanie 572
 Wycieczka
do Ustronia
 85 Wśród książek  267
Wycieczka do zoo  233 Wynalazek zera 854
 Wyspa Robinsona 273  Wzgórze Wawelskie  164
Przewiń na górę