Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Sukcesy 2012/13 - I semestr

Wpisane przez: p. Alicja Szepelak
Odsłony: 4806
Sukces cieszy
"We wszystkich przedsięwzięciach sukces zaczyna się w naszym umyśle."


Jose Silva
 

   

 Klasy 0-III
 Nazwa konkursu  Etap  Uczeń
Miejsce
  Opiekun
VII Międzyszkolny Konkurs Kolęd
"Hej kolęda, kolęda"
miejski Miłosz Pańczuk
I miejsce
p. J. Sajdak
Zuchowy konkurs
na najpiękniejszą ozdobę choinkową
miejski Julia Pelczar
I miejsce
p. M. Wach
Natalia Dąbrowska
II miejsce
Igor Makulski
II miejsce
Małgorzata Wójcik
III miejsce
Zuchowy konkurs
na najpiękniejszą kartkę świąteczną
Mikołaj Polak
I miejsce
Karolina Deptuch
II miejsce
Karol Meier
II miejsce
Julia Pelczar
III miejsce
Kamil Maziarz
III miejsce
Igor Makulski
Wyróżnienie
Konkurs Recytatorski
"Wiersze spod choinki"
miejski Julia Kobiałka
III miejsce
p. J. Filar
Konkurs Czytelniczy
"Czytam, bo lubię - Jesień"
miejski Kamila Surowiec
II miejsce
p. J. Sajdak
VIII Edycja Podkarpackiego
Konkursu Plastycznego
"Inni, a jednak tacy sami" -
"Sercem pokaż mi świat"
wojewódzki Anna Boczar
III miejsce
p. E. Juszczyk
Anna Kumiega
Wyróżnienie
p. M. Rodzeń
Konkurs Recytatorski
"Nasz dom - Polska"
miejski Wiktoria Kopacz
Wyróżnienie
Konkurs Plastyczny
"Baśniowy świat Kornelii Dobkiewiczowej"
miejski Wiktoria Ostrowska
Laureatka
p. A. Frankowicz
Konkurs Plastyczny
"Postać z książki Janusza Korczaka - kukiełka"
międzyszkolny Oliwia Furmankiewicz
I miejsce
p. A. Bałaban
Konkurs Plastyczny
Ilustracja do książki "Król Maciuś I"
międzyszkolny Gabriela Nowak
III miejsce
p. M. Rodzeń
 Klasy IV-VI
 Nazwa konkursu  Etap  Uczeń
Miejsce
 Opiekun
Konkursy przedmiotowe
Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna
"Olimpus"
ogólnopolski
kategoria klasy IV
Michał Jamka
VII miejsce
p. T. Menet
Maja Prajsnar
X miejsce
J. Barszczewska
XIV miejsce
Rafał Kielar
XV miejsce
ogólnopolski
kategoria klas VI
Maciej Osuch
VII miejsce
Izabela Buczko
VIII miejsce
Maciej Kozubal
IX miejsce
A. Chodorowski
X miejsce
Jakub Kozubal
X miejsce
Konkurs z Języka Polskiego
(KO Rzeszów)
rejonowy
Zakwalifikowani do etapu
wojewódzkiego
Sabina Czechowicz p. A. Brymerska
Małgorzata Bolanowska p. A. Szepelak
Zofia Przyprawa p. A. Antoniuk
Mikołaj Dubiel
Kamil Michalski
Zuzanna Młodecka
Klaudyna Zywar
XII Jasielski Konkurs Matematyczny
im. H. Steinhausa
powiatowy Jakub Kozubal
V miejsce - Laureat
p. T. Menet
Kacper Kozioł
V miejsce - Laureat
p. J. Lawera
Kamil Michalski
Wyróżnienie
Maciej Osuch
Wyróżnienie
p. T. Menet
Konkurs z Przyrody
(KO Rzeszów)
rejonowy Hubert Gałaszkiewicz
zakwalifikowany do
etapu wojewódzkiego
p. M. Soboń
Konkurs z Języka Polskiego
(KO Rzeszów)
szkolny
(zakwalifikowani do
etapu rejonowego)
Sabina Czechowicz p. A. Brymerska
Małgorzata Bolanowska p. A. Szepelak
Aleksandra Prajsnar
Sylwia Rybczyńska
Zofia Przyprawa p. A. Antoniuk
Mikołaj Dubiel
Kamil Michalski
Zuzanna Młodecka
Klaudyna Zywar
Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy
II Ekoturystyczny Rajd Pieczonego Ziemniaka
miejski Julia Michalska
I miejsce
p. M. Soboń
Julia Adamska
II miejsce
Konkurs z Przyrody
(KO Rzeszów)
szkolny
(zakwalifikowany do
etapu rejonowego)
Hubert Gałaszewski p. M. Soboń
XLII Ogólnopolski Dukielski Zlot Turystów
Konkurs turystyczna-krajoznawczy
miejski Paulina Zaprzała
I miejsce
p. M. Soboń 
Milena Pięta
I miejsce
XLIIOgólnopolski Dukielski Zlot Turystów
Konkues ekologiczno-przyrodniczy
Sara Hassan
II miejsce
XXXIX Młodzieżowy Złaz po Ziemi Krośnieńskiej
Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy
 miejski  Pailina Zaprzała
II miejsce
Milena Pięta
III miejsce
XXXIX Młodzieżowy Złaz po Ziemi Krośnieńskiej
Konkurs ekologiczno-przyrodniczy
Aleksandra Dragan
III miejsce
Karolina Patlewicz
III miejsce
 Konkursy muzyczne
VII Międzyszkolny Konkurs Kolęd
"Hej kolęda, kolęda"
miejski "Czternastka"
I miejsce
p. J. Pająk-Cieśla
IX Międzyszkolny Konkurs
Pieśni i Poezji Patriotycznej
miejski "Czternastka"
I miejsce
(kateroria zespół)
"Wesołe nutki"
II miejsce
(kategoria zespół)
Rafał Stryczniewicz
I miejsce
(kategoria solista)
p. D. Dudek
Konkursy plastyczny
Konkurs Plastyczny
"Piłka w grze"
rejonowy Paulina Łobaza
Nagroda
p. M. Wyżykowska

Maciej Osuch
Nagroda
VIII Edycja Podkarpackiego
Konkursu Plastycznego
"Inni, a jednak tacy sami" -
"Sercem pokaż mi świat"
wojewódzki Julia Pakuła
Wyróżnienie
Konkurs Plastyczny
"Baśniowy świat Kornelii Dobkiewiczowej"
miejski Karolina Brzezińska
Laureatka
Kamila Czepiel
Laureatka
Martyna Krauz
Laureatka
Paulina Kłos
Laureatka
Wiktor Skwara
Laureatka
Agata Pakuła
Laureatka
Konkursy literackie, czytelnicze, recytatorskie
VIII Edycja Podkarpackiego
Konkursu Literackiego
"Inni, a jednak tacy sami" -
"Sercem pokaż mi świat"
wojewódzki Zofia Przyprawa
I miejsce
p. A. Antoniuk
Małgorzata Bolanowska
III miejsce
p. A. Szepelak
XIII Mikołajki Teatralne - Spotkanie z satyrą
Kategoria Małe formy teatralne
miejski Weronika Mrozek
Wyróżnienie
p. A. Antoniuk
Grupa teatralna klasy V
"Księżniczka na ziarku grochu"
Wyróżnienie
Konkurs Literacki
"Nowe horyzonty edukacji filmowej"
miejski Julia Adamska
Nagroda
p. A. Brymerska
Katarzyna Karamon
Nagroda
Sara Hassan
Nagroda
Konkurs Recytatorski
"Bez piątej klepki"
miejski Świerczek Aleksandra
ii miejsce
p. A. Krupa
IX Międzyszkolny Konkurs
Pieśni i Poezji Patriotycznej
miejski Julia Pakuła
II miejsce
(kategoria recytacja)
p. A. Szepelak
Weronika Mrozek
III miejsce
(kateroria recytacja)
p. A. Antoniuk
Konkurs Literacki
"A kiedy przyjdzie jesień"
miejski Zofia Przyprawa
I miejsce
Rafał Stryczniewicz
III miejsce
p. A. Krupa
 Inne
Przewiń na górę