Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Sukcesy 2012/13 - II semestr

Wpisane przez: p. A. Szepelak
Odsłony: 7419
Sukces cieszy
"We wszystkich przedsięwzięciach sukces zaczyna się w naszym umyśle."


Jose Silva

   

 Klasy 0-III
 Nazwa konkursu  Etap  Uczeń
Miejsce
  Opiekun
Konkurs "Easy English" miejski Kamila Surowiec
II miejsce 
p. M. Pelczar
VI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny miejski Wiktor Ostrowski
Finalista II etapu
p. J. Sajdak
Kamila Surowiec
Finalistka II etapu  
Natalia Omachel
Finalistka II etapu 
Konkurs Plastyczny
"Portret Krosna" 
miejski Martyna Kijowska
Wyróżnienie 
p. M. Urbańska
Aleksandra Czajka
Wyróżnienie 
Bartosz Urbański
Wyróżnienie 
p. J. Sajdak
Aleksandra Rozpara
Wyróżnienie 
Milena Misiewicz
Wyróżnienie 
p. D. Łasowska
IX Mini Olimpiada Matematyczna uczniów klas III miejski  Klaudia Tuchowska
 Finalistka I etapu
p. J. Sajdak
Karol Bargieł
Wyróżnienie 
w etapie finałowym
XV Krośnieński Konkurs Piosenki Dziecięcej
„Debiutek 2013"
kategoria klasy I - III
miejski Miłosz Pańczuk
I miejsce 
IX Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
"Z Marią Konopnicką poznajemy świat"
miejski Jagoda Brzezińska
Wyróżnienie
p. M. Niedzielska-Jurczak
Wiktoria Bogacz
Wyróżnienie
IX Miniolimpiada Matematyczna
uczniów klas III
miejski Klaudia Tuchowska
Finalistka
p. J. Sajdak
Ogólnopolski Konkurs Literacki
"Zwierzęta w książkach"
ogólnopolski Milena Godek
Nagroda
p. L. Jankiewicz-Sompel
Konkurs Recytatorski
"Wierszykarnia Agnieszki Frączek"
miejski Jagoda Brzezińska
II miejsce
p. M. Niedzielska-Jurczak
IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego
"Jestem uważnym obserwatorem przyrody"
miejski Wiktor Ostrowski
II miejsce
p. A. Frankowicz
Konkurs Recytatorski
"Wiosna wierszem malowana"
miejski Paulina Sypień
I miejsce
p. M. Urbańska
VII Przegląd Twórczości Artystycznej
Szkół Krośnieńskich
miejski Duet "Tęcza"
Nagroda
kategoria: Muzyka
p. J. Sajdak
XV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
"Twoje wiedza i czujka w domu,
tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu"


miejski Letycja Waniek
Laureatka
p. M. Urbańska
Amelia Stapińska
Laureatka
p. M. Rodzeń
Weronika Karamon
Laureatka
p. L. Jankiewicz-Sompel
Amelia Gruszka
laureatka
p. A. Frankowicz
Ilustracje z fantazją do wierszy
Agnieszki Frączek
miejski Emilia Mosio
Laureatka
p. M. Urbańska
Bartosz Urbański
Laureat
p. J. Sajdak
Mateusz Górka
Laureat
p. M. Niedzielska-Jurczak
VIII Konkurs Plastyczny
"Wielkanocne Tradycje Pogranicza"
miejski Letycja Waniek
I miejsce
kategoria: Palma
p. M. Urbańska
Mateusz Wojnar
II miejsce
kategoria: Pisanka
Julia Pękalska
Nagroda
kategoria: Wieniec
Konkurs Plastyczny
na Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną
miejski
dla Zuchów Hufca Krosno
Julia Pelczar
Natalia Dąbkowicz
I miejsce
p. M. Wach
Aleksandra Skutnicka
Małgorzata Wójcik
II miejsce
Karolina Deptuch
Mikołaj Polak
III miejsce
Konkurs Plastyczny
na Najpiękniejszą Pisankę
Wójcik Małgorzata
Mikołaj Polak
I miejsce
Julia Pelczar
II miejsce
Natalia Dąbkowicz
III miejsce
Konkurs Plastyczny
"Bohaterowie bajek Charlesa Perrault"
miejski Nina Menet
II miejsce
p. M. Sawicka-Jodłowska
Milena Miśkiewicz
III miejsce
Klaudia Kolanko
Wyróżnienie
p. B. Zaława
Katarzyna Sabik
Wyróżnienie
 Klasy IV-VI
 Nazwa konkursu  Etap  Uczeń
Miejsce
 Opiekun
Konkursy przedmiotowe
Międzyszkolny Konkurs Literacki
"Czytam, bo lubię"
miejski Izabela Bukowska
II miejsce 
p. A. Krupa
Klaudia Czeluśnik
III miejsce 
Oliwia Połomicz
Wyróżnienie 
Konkurs wiedzy o Janie Pawle II ogólnopolski Paulina Łobaza
Laureatka 
p. A. Rzegocka
Katarzyna Karamon
Laureatka 
Julia Pakuła
Laureatka 
Małgorzata Bolanowska
Laureatka 
Julia Adamska
Laureatka 
Konkurs biblijny „Być solą" dekanalny Paulina Łobaza
I miejsce 
Michał Mermon
IV miejsce 
Międzyszkolny Konkurs z języka angielskiego
alternatywna olimpiada „Młody Anglista"
miejski Zofia Przyprawa
Laureatka 
p. S. Staroń
Konkurs przyrodniczo – ekologiczny -
XXII Rajd „Poznajemy Bieszczady"
miejski Patryk Madejko
III miejsce 
p. M. Soboń
Szymon Urbanik
I miejsce 
"Konkurs krajoznawczo - turystyczny 
XXII Rajd „Poznajemy Bieszczady"
Patrycja Żywiec
I miejsce 
Aleksandra Czabanowska
II miejsce 
Międzyszkolny Konkurs 
"Znawcy Mitycznego Świata" 
miejski Jakub Wojnar
II miejsce 
p. R. Dumanowska
Kamil Tuchowski
II miejsce 
Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego
Alternatywna Olimpiada
"Młody Anglista" 
miejski Mikołaj Dubiel
I miejsce 
p. R. Nowak-Kogut
VI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny miejski Kacper Kozioł
II miejsce 
p. A. Antoniuk
Zuzanna Młodecka
III miejsce 
Sabina Czechowicz
Finalistka II etapu 
p. A. Brymerska
Sylwia Rybczyńska
Fimalistka II etapu 
p. A. Szepelak
Konkurs z Języka Polskiego
KO Rzeszów 
wojewódzki Sabina Czechowicz
Laureatka 
p. A. Brymerska
Małgorzata Bolanowska
Finalistka 
p. A. Szepelak
Mikołaj Dubiel
Laureat 
p. A. Antoniuk
Zofia Przyprawa
Kamil Michalski
Finalista 
Zuzanna Młodecka
Finalistka 
Klaudyna Zywar
Finalistka 
Konkurs z Przyrody
KO Rzeszów 
Hubert Gałaszkiewicz
Finalista 
p. M. Soboń
Konkurs przyrodniczo–ekologiczny 
XXII Rajd im. Ignacego Łukasiewicza
miejski Paweł Sznajder
I miejsce 
p. M. Soboń
Michał Mermin
I miejsce 
Konkurs krajoznawczo-turystyczny 
XXII Rajd im. Ignacego Łukasiewicza
Kamil Michalski
I miejsce 
Kacper Pryć
II miejsce 
Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna „Olimpus",
sesja wiosenna
kategoria klas czwartych
ogólnopolski Wojciech Kaliciński
I miejsce 
p. T. Menet
Rafał Kielar
VIII miejsce 
J. Barszczewska
X miejsce 
Michał Jamka
X miejsce 
Szymin Urbanik
XII miejsce 
Dominika Kłak
XII miejsce 
Witold Skwara
VII miejsce 
p. A. Oczoś
Kamila Czepiel
VIII miejsce 
Gabriela Markowicz
VIII miejsce 
p. A. Burek
Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna „Olimpus",
sesja wiosenna
kategoria klas szóstych
ogólnopolski Maciej Osuch
VII miejsce 
p. T. Menet
Oliwia Polak
VIII miejsce 
Jakub Kozubal
IX miejsce 
Izabela Buczko
X miejsce 
Szymon Twardowski
X miejsce 
Maciej Kozubal
XII miejsce 
Adrian Chodorowski
XV miejsce 
VI edycja
Krośnieńskiego Konkursu Matematycznnego
miejski Kacper Kozioł
III miejsce
kategoria: Klasa VI
p. J. Lawera
Hubert Gałaszkiewicz
III miejsce
kategoria: Klasa VI
Aleksander Lenat
IV miejsce
kategoria: Klasa V
Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyzna Ogólnopolski
Mały Finał
Zofia Przyprawa
I miejsce
p. A. Antoniuk
Zuzanna Młodecka
VI miejsce
Mikołaj Dubiel
Wyróżnienie
Hubert Gałaszkiewicz
Wyróżnienie
Michał Mermon
Wyróżnienie
Kamil Michalski
Wyróżnienie
Kacper Kozioł
Wyróżnienie
Małgorzata Bolanowska
Wyróżnienie
p. A. Szepelak
Sylwia Rybczyńska
Wyróżnienie
Aleksandra Prajsnar
Wyróżnienie
Izabela Buczko
Wyróżnienie
Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyzny I etap - szkolny
II etap - rejonowy
Mały Finał
Uczniowie zakwalifikowani
do Małego Finału
Mikołaj Dubiel p. A. Antoniuk
Zofia Przyprawa
Hubert Gałaszkiewicz
Michał Mermon
Kamil Michalski
Zuzanna Młodecka
Kamil Kozioł
Małgorzata Bolanowska p. A. Szepelak
Sylwia Rybczyńska
Aleksandra Prajsnar
Izabela Buczko
Konkursy muzyczne
Festiwal Piosenki Angielskiej powiatowy Karolina Wójcik
I miejsce 
p. M. Pelczar
Maja Prajsnar
Wyróżnienie 
p. S. Staroń
Anna Maria Faber
Monika Gajewska
II miejsce - duety 
p. R. Nowak-Kogut
VII Przegląd Twórczości Artystycznej
Szkół Krośnieńskich
miejski Sing Girls
Nagroda
kategoria: Muzyka
p. D. Dudek
Czternastka
Nagroda
kategoria: Muzyka
p. J. Pająk-Cieśla
Konkursy plastyczny
Konkurs plastyczny
„Jestem obywatelem Europy"
miejski Kacper Kozioł
Wyróżnienie 
p. M. Wyżykowska
Konkurs plastyczny „Portret Krosna" miejski Dawid Kupka
Wyróżnienie 
Aleksander Lenart
Wyróżnienie 
Szymon Sajdak
Wyróżnienie 
VII Przegląd Twórczości Artystycznej
Szkół Krośnieńskich
miejski Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
Nr 14
Nagroda
kategoria: Plastyka
XV edycja Ogólnopolskieg Konkursu Plastycznego
"Twoja wiedza i czujka w domu,
tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu"
miejski Maciej Jamroga
Laureat
Kinga Głowacka
Laureatka
Katarzyna Surmacz
Laureat
II edycja Dni Edukacji Architektonicznej
- wojewódzki konkurs plastyczny
wojewódzki Karolina Brzezińska
Wyróżnienie
Katarzyna Gonet
Wyróżnienie
Barbara Gonet
Wyróżnienie
Radosław Wolski
Wyróżnienie
Martyna Krauz
Wyróżnienie
Patrycja Żywiec
Wyróżnienie
Aleksandra Wacławska
Wyróżnienie
Konkursy literackie, czytelnicze, recytatorskie
Konkurs Recytatorski Wierszy
Juliana Tuwima
miejski Karolina Brzezińska
miejsce
p. A. Krupa
Międzyszkolny Konkurs Literacki
"Pięknie mówię"
miejski Wiktoria Hawrot
III miejsce
p. A. Brymerska
 Inne
III Edycja Konkursu Fotograficznego
„Wiosna w Czarnorzecko-Strzyżowskim
Parku Krajobrazowym"
wojewódzki Jakub Wojnar
I miejsce 
p. K. Rygiel-Hałucha
Przewiń na górę