Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas

Szkolny projekt edukacyjny

Wpisane przez: p. M. Pelczar
Odsłony: 1806

projekt2014      Nasza szkoła została laureatem ogólnopolskiego konkursu na szkolny projekt edukacyjny. Nasza szkoła została laureatem ogólnopolskiego konkursu na szkolny projekt edukacyjny z zakresu zagadnień edukacji globalnej „Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat" Tytuł projektu "Historia zielonego listka, czyli skąd trafiła do nas herbata?"
Autor projektu: Katarzyna Rygiel-Hałucha

Cele projektu:

  • uświadomienie istnienia zależności między swoją postawą konsumencką a stanem środowiska naturalnego,
  • zapoznanie uczniów z zasadą sprawiedliwego handlu oraz rozwijanie kreatywności uczniów i umiejętności krytycznego myślenia,
  • prezentacja i promocja postaw ekologicznych w środowisku szkolnym i lokalnym.
  • wyrobienie gotowości do działań na rzecz ochrony środowiska,
  • rozwijanie miłości do otaczającego nas świata,
  • uświadomienie istnienia zależności między zasobnością człowieka a konsumpcją.
  • uwrażliwienie na problemy ubóstwa i świadomej konsumpcji,
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wspólny świat.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 

Przewiń na górę