Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

"Jemy, aby żyć..."

Wpisane przez: p. K. Rygiel-Hałucha
Odsłony: 2593

Podczas wykładu

     W dniu 30 kwietnia 2014 r. uczniowie Kółka Przyrodniczo-Ekologicznego wzięli udział w wykładzie otwartym: "Jemy aby żyć, nie żyjemy aby jeść" prowadzonym przez pracownika PWSZ w Krośnie, dr nauk medycznych Panią Renatę Rabiasz. Podczas prelekcji poruszane były zagadnienia związane ze zdrowym żywieniem, omówione zostały przyczyny i skutki otyłości, zachowania prozdrowotne a także szeroko przedstawione zostały prowadzone badania naukowe dotyczące tego tematu. Problem nadwagi jest związany z coraz mniejszą aktywnością spędzania czasu wolnego a także z niewłaściwym odżywianiem się (nie spożywamy śniadań, spożywamy dużą ilość niezdrowej żywności, pijemy słodkie napoje oraz spożywamy tzw. fast foody). Statystyki wskazują, że liczba otyłych dzieci wzrasta w bardzo szybkim tempie, nie tylko w krajach bogatych. W USA epidemia otyłości przybrała niemal monstrualne rozmiary, a odsetek otyłych dzieci w wieku 6-11 lat w ostatnim czasie wzrósł trzykrotnie. W Polsce już 20% dzieci ma nadmiar masy ciała. Okazuje się też, że ilość dzieci z problemami masy ciała lawinowo wzrasta oraz to, że polskie dzieci tyją najszybciej spośród swoich rówieśników żyjących w innych krajach. Jest to problem globalny, dlatego zwracajmy uwagę na właściwe odżywianie.

Przewiń na górę