Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Konkurs Przyrodniczy rozstrzygnięty

Odsłony: 40906

„Środowisko to wszystko, co znajduje się wokół nas i na nas oddziałuje; to, co żyje, jak i przyroda nieożywiona. Jest to więc Słońce, które świeci; powietrze, którym oddychamy; i pogoda, która się zmienia. Środowisko – to wiatr i chmury, polne kwiaty i łany zbóż, owady i hipopotamy, kruche muszelki i potężne skały”.
B. Dymara. 

     W dniu 19 marca 2015 r. w naszej szkole, został przeprowadzony Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy (VI edycja) dla uczniów klas trzecich krośnieńskich szkół podstawowych. Celem tego konkursu było: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, rozwijanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. O prymat w konkursie walczyło 26 uczniów z krośnieńskich szkół podstawowych. Uczniowie rozwiązywali test składający się z dwunastu pytań zamkniętych i otwartych, za który można było zdobyć 34 punkty. Zaciętej rywalizacji towarzyszyła miła atmosfera. Konkurs został rozstrzygnięty. Jego laureatami zostali:

Laureaci:

Wyróżnienie: Małgorzata Gazda - 29 p - SP 15 -wych. Magdalena Prajzner

I miejsce: Maja Pilecka - 32,5 p - SP 14 - wych. Józefa Filar

II miejsce: Amelia Wota - 30,5 p - SP 3 - wych. Lucyna Czernatowicz

III miejsce: Martyna Jadach - 29,5 p - SP 15 - wych. Magdalena Prajzner

Jakub Piekarski - Guzek - 28 p - SP 14 - wych. Dorota Łasowska

Emilia Wasłowicz 27 p - SP 10 - wych. Edyta Guzik

Kacper Drajewicz - 26,5 p - SP 5

Hubert Pirga - 26 p - SP 5

Sebastian Węgrzyn - 25 p. - SP 7

Sara Nowak - 24 p - SP 4

Dominika Kozub - 23,5 p - SP 4

Oliwia Nowak - 23,5 p - SP 15

Oskar Jaszczor - 22,5 p - SP 12

Oskar Pirga - 21 p - SP 5

Mateusz Dziamba (?) - 21 p - SP 4

Jędrzej Nowakowski - 21 p - SP 6

Michał Sędyka - 21 p - SP 12

Małgorzata Wójcik - 20,5 p - SP 14

Jakub Ginter - 20,5 p - SP 12

Paweł Ryznar - 19,5 p - SP 10

Nikola Kasprzycka - 18,5 - SP 3

Katarzyna Michalska - 18 p - SP 3

Aleksandra Kociuba - 18 p - SP 10

Michał Kus - 15,5 p - SP 7

Karolina Szwast - 13,5 p - SP 6

Krystian Niezgoda - 9 p - SP 6

Zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu w roku szkolnym 2015/2016.

Konkurs przygotowały i przeprowadziły: Lucyna Jankiewicz – Sompel, Jolanta Sajdak.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Przewiń na górę