Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Harmonogram działań Erasmus +

Wpisane przez: p. Alicja Szepelak
Odsłony: 1457

erasmus frse

Harmonogram  działań  Erasmus +     Cz. I 01.09.2015 - 31.08.2016 - pierwszy rok projektu

" Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu"

DZIAŁANIE DATA ODPOWIEDZIAŁNY
Koordynacja 01.09.2015 - 31.08.2018 Matylda Gronicka, Agnieszka Kmon, Alicja Szepelak

Założenie strony internetowej projektu

- w języku polskim/angielskim

01.09.2015 - 31.08.2018 M. Pelczar

Szkolenie informacyjne dotyczące programu Erasmus +

- aspekty merytoryczne i finansowe projektu

21.10.2015

Alicja Szepelak

Matylda Gronicka

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe PL(M1) 9.11.2015- 14.11.2015 Grupa Projektowa
Konkurs plastyczno - graficzny na logo projektu 10.2015 - 04.2016

Małgorzata Zych

Realizacja zadań z wykorzystaniem gier edukacyjnych na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych - mini projekty

12.2015-06.2016

Grupa Projektowa

Warsztaty przygotowawcze do działań na wyjeździe;

- prezentacji aktualnych gier,

- prezentacja z zakresu metodyki wykorzystania metod aktywizujących w tym gier i zabaw dydaktycznych.

01.2016- 03.2016 Grupa Projektowa

Mobilność - wyjazd na Cypr

04.2016

Grupa Projektowa

- nauczycieli - 5 os.

- uczniów - 6 os

Szkolenie dla kadry pedagogicznej po wyjeździe 05.2016 Grupa Projektowa
Warsztaty wykonawcze dla uczniów w szkole po przyjeździe 05.2016 Grupa Projektowa

Tydzień Dobrych Praktyk

06.2016 Dawid Dudek
Przewiń na górę