Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Konkurs plastyczno-graficzny na oficjalne logo projektu Erasmus+

Wpisane przez: p. Małgorzata Zych
Odsłony: 1818

logoKONKURS PLASTYCZNO-GRAFICZNY NA OFICJALNE LOGO PROJEKTU  ERASMUS+

“PLAY WITH ME AND TEACH ME”

“Baw się ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu”  

Regulamin konkursu

             (wewnątrzszkolny)

CEL GŁÓWNY

Głównym celem konkursu jest przygotowanie LOGO projektu Erasmus+ “PLAY WITH ME AND TEACH ME” (“Baw się ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu”)

Projekt zakłada włączenie na stałe tradycyjnych, wielopokoleniowych gier i zabaw planszowych, dydaktycznych, logicznych, ruchowych do metod i form pracy z dziećmi na zajęciach lekcyjnych i poza nimi; po to by nieco odciągnąć młodzieży od wszechobecnych gier komputerowych blokujących ich rozwój społeczny i umiejętności interpersonalne.

 

GDZIE BĘDZIE WYKORZYSTYWANE LOGO?

Logo projektu będzie używane w dokumentacji związanej z projektem, promocyjnych materiałach, stronach internetowych oraz w innych typach materiałów multimedialnych związanych z projektem.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Konkurs skierowany jest do uczniów Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie

● uczniowie klas I-III

● uczniowie klas IV – VI

WYMAGANIA

● rysunek musi zawierać znak graficzny - nawiązujący do gier planszowych, dydaktycznych, zabaw wielopokoleniowych itp. oraz nazwę projektu – ERASMUS+   PLAY WITH ME AND TEACH ME (wyłącznie w języku angielskim)

● rozmiar pracy: format A4

● technika: dowolne techniki płaskie – rysunkowe lub malarskie (wyklucza się prace wykonane komputerowo)

● Każdy uczestnik może zgłosić jedną lub kilka prac.

Uczestnicy są zobowiązani do stworzenia nowego projektu (praca nie może być plagiatem)

PROCEDURY

● Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: imię i nazwisko autora oraz klasa

i dostarczona do p. Małgorzaty Zych (IV-VI)  lub p. Magdaleny Urbańskiej, p. Arlety Bałaban (I-III) w terminie do 26 lutego 2016r.

● Konkurs ma charakter wieloetapowy. Najlepsze prace, wybrane przez szkolne Jury podlegać będą głosowaniu i ocenie Jury międzynarodowego, w skład którego wchodzić będą również kraje partnerskie uczestniczące w projekcie. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2016r.

Przewiń na górę