Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Już "Polskich Olimpijczyków"

Wpisane przez: Marzena Pelczar
Odsłony: 3875
     02 czerwca 2007 to szczególny dzień w historii Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie – dzień który na trwałe zapisze się w pamięci społeczności szkolnej. Odbyła się niezwykle podniosła uroczystość nadania imienia „Polskich Olimpijczyków”, wręczenia sztandaru - połączona z obchodami 25 - lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 14.

    
     Dyrekcja szkoły, uczniowie rodzice i zaproszeni goście w asyście górniczej orkiestry przeszli ulicami Krosna do Kościoła OO. Kapucynów, gdzie odbyła się Msza św. koncelebrowana przez o. gwardiana Mirosława Dudzisa w intencji uczniów i pracowników szkoły. W czasie Mszy św. odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru szkoły ufundowanego przez rodziców i odczytanie błogosławieństwa Ojca św. Benedykta XVI. Po zakończeniu liturgii dalsza część uroczystości odbywała się w szkole. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Krosna i Polski Komitet Olimpijski. W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in. senator VI kadencji Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Piotrowicz, prezydenci miasta – Piotr Przytocki i Bronisław Baran, naczelnik Wydziału Edukacji p. Grażyna Gregorczyk, radni p. Stefania Zborowska, Anna Bazan i p. Tadeusz Alibożek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty starszy wizytator p. Stanisław Wróbel. Z ramienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego zaproszenie przyjął czterokrotny olimpijczyk Paweł Zygmunt, jak również wybitny sportowiec Podkarpacia olimpijczyk – Jan Such. Swoją obecnością imprezę uświetnili - dyrektor zaprzyjaźnionej szkoły z Sobrance Jan Valiga z małżonką. Nie zabrakło również dyrektorów placówek oświatowych Krosna, emerytowanych dyrektorów, nauczycieli i pracowników Szkoły oraz jej absolwentów, uczniów, rodziców, lokalnych mediów.
Część oficjalna, którą prowadziła p. wicedyrektor Alicja Szepelak, miała niezwykle podniosły charakter. Prezydent Miasta Krosna odczytał akt nadania imienia „Polskich Olimpijczyków” i przekazał go dyrektorowi Robertowi Guzikowi. Kolejnym punktem programu było uroczyste przekazanie sztandaru ufundowanego przez Radę Szkoły. Akt fundacji podpisali – dyrektor Robert Guzik, w imieniu Rady Szkoły Arkadiusz Trojanowski, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego i honorowi goście. Niezwykle wzruszającą chwilą był moment ślubowania uczniów na sztandar.
    Część oficjalną zakończyły wystąpienia zaproszonych gości – głos zabrał senator Stanisław Piotrowicz - wieloletni przewodniczący RS SP 14, prezydent Piotr Przytocki, prezydent Bronisław Baran – były dyrektor SP 14, któremu szkoła zawdzięcza swoją wysoką pozycje w środowisku. W imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego wystąpił olimpijczyk – Paweł Zygmunt - odczytał list prezesa PKOL Piotra Nurowskiego i przekazał dyrektorowi flagę olimpijską, którą uroczyście wciągnięto na maszt.
Następnie młodzież Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ubrana w stroje greckie i koszulki w kolorach olimpijskich zaprezentowała część artystyczną. Mieliśmy możliwość zapoznać się z historią igrzysk olimpijskich, przy akompaniamencie greckiego hymnu, tańców greckich, układów gimnastycznych i tanecznych.
Na uwagę zasługiwała wspaniała dekoracja, w której dominowała symbolika olimpijska. Po uroczystościach nasi goście wpisali się do księgi pamiątkowej, mieli możliwość zapoznać się z historią szkoły zaprezentowaną w formie galerii fotografii, prezentacji multimedialnych, wystawy kronik szkolnych i wystawy prac plastycznych „Uczeń i jego mistrz”, przygotowanej przez Magdalenę Wyżykowską. Imprezę zakończył wspólny poczęstunek, podczas którego dzielono się wrażeniami, wspomnieniami, a wszyscy zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe foldery, tarcze szkolne i dyskietki z prezentacjami multimedialnymi na temat historii szkoły, imprez organizowanych w szkole z okazji nadania imienia i wizyty w szkole mistrzyni olimpijskiej Otylii Jędrzejczak.
Ta niezwykła i podniosła uroczystość wzbogaciła ceremoniał naszej szkoły w wiele ważnych elementów, imię, sztandar – mamy nadzieję, że swoją postawą uczniowie naszej szkoły zasłużą na zaszczytne miano „olimpijczyków”.
Dyrekcja Miejskiego Zespołu szkół składa serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które pomogły nam w zorganizowaniu uroczystości.

foto1
Przewiń na górę