Projekt EKOSZKOŁA 2024

Wpisane przez: nauczyciel biologii
Utworzono: 20 czerwiec 2024
Odsłony: 146

ekoszkola 2024

 

W roku szkolnym 2023/24 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim  projekcie EKOSZKOŁA2024.

Był to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

Honorowy patronat nad projektem sprawowało: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Głos Nauczycielski, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Lasy Państwowe.

Głównymi celami projektu „EkoSzkoła 2024” było:

1. Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata,

aby poprzez zmianę własnych nawyków życia codziennego, przeciwdziałać degradacji środowiska;

2. Poszerzanie wiedzy uczniów i przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia człowieka;

3. Podjęcie działań na rzecz realizacji „Celów Zrównoważonego Rozwoju”;

4. Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska przyrodniczego;

5. Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony;

6. Stworzenie sieci placówek z całej Polski, które współpracują w celu promowania postaw

proekologicznych uczniów i przedszkolaków.

Zrealizowaliśmy następujące działania:

-udział uczniów w ogólnopolskiej akcji: „Sprzątanie Świata-Polska2023”,

-udział uczniów w happeningu: „Krosno nie zgadza się na smog-oszczędzaj energię”,

- zorganizowanie dla uczniów praktycznych warsztatów z poprawnej segregacji odpadów podczas zajęć ekologicznych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie,

- wykonanie i zorganizowanie wystawy plakatów uczniowskich: „Dbamy o przyrodę-stop zmianom klimatycznym”,

-założenie hodowli modliszki i obserwacja jej czynności życiowych, karmienie, opieka, 

-udział uczniów w selektywnej zbiórce odpadów, zorganizowanie zbiórki baterii plastikowych nakrętek, wyłonienie najlepszych zbieraczy zużytych baterii,

-organizacja dla uczniów wycieczki w Pieniny i do Pienińskiego Parku Narodowego, zorganizowanie zajęć dotyczących bioróżnorodności, 

-wycieczka do Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, siedziba w Dukli- rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego z Kulturą „Miejsca z duszą” – cerkwiska Karpackich Parków Krajobrazowych”, zwiedzanie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej w sali dydaktycznej , udział w warsztatach tematycznych: „Ptasia stołówka” – tworzenie kul zbożowo- tłuszczowych dla ptaków,

-wykonanie z uczniami ulotek informacyjnych: „Zdrowo jesz-zdrowiej żyjesz”,

-zorganizowanie  dla uczniów szkoły „żywej lekcji biologii-gady,

-zorganizowanie i przeprowadzenie dla uczniów klasy III a lekcji otwartej na temat: „Odnawialne źródła energii,

-wykonanie gazetki szkolnej na korytarzu: „Ekologiczna i zdrowa żywność”,

-udział klas w spotkaniu z p. dietetyk, prelekcja na temat zdrowej żywności-badanie ilości cukru w różnych napojach, zdrowe odżywianie się,

- wykonanie i powieszenie w okolicy szkoły karmników wykonanych z materiałów z recyclingu,

- projekcja i omówienie filmu: „Ekologiczny transport”,

-zorganizowanie Święta Szkoły w związku ze Światowymi Dniami Wody, realizacja zadań ekologicznych (UNESCO),

-organizacja fizycznych i chemicznych warsztatów w pracowni dla uczniów w Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz w Rzeszowie,

- nawiązanie współpracy z PIORiN w Rzeszowie, zainicjowanie organizacji szkolnego konkursu fotograficznego: „Kwiaty polne”, napisanie regulaminu konkursu, wyłonienie zwycięzców i rozdanie nagród,

-wyjście do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na akcję ekologiczną #sadziMy, pozyskanie sadzonek drzew na nowe nasadzenia w okolicy szkoły, akcja sadzenia drzewek na terenie  szkolnym.

Za realizację 19 ciekawych, promujących działania z zakresu ochrony przyrody  zadania w ciągu całego roku szkolnego szkoła i koordynator otrzymali certyfikaty: dla szkoły „EkoSzkoła 2024”, dla nauczyciela „Promotor Ekologii 2024”.

Ocena szkoły:

„Placówka spełniła wszystkie wymagania formalne, bardzo mocno angażując się w zaplanowane ekologiczne działania. Gratulujemy pięknie uzyskania przez szkołę zaszczytnego tytułu”. 

 

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań znajduje się:

https://padlet.com/rurta999/ekoszko-a-2024-ncl5yzmbnfuopru8

Przewiń na górę