Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas.

 

POBIERZ REGULAMIN TUTAJ

Rada Rodziców

Wpisane przez: p. A. Szepelak
Odsłony: 15034

PREZYDIUM RADY RODZICÓW SP14 2019/2020

1.Dariusz Urbański – przewodniczący

2.Katarzyna Marczak     - za – ca

3.Iwona Samborska   - sekretarz

Przewiń na górę