Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas

Wychowawstwa

Wpisane przez: p. A. Szepelak
Odsłony: 16159

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW I SAL

   I A(S)   - MAGDALENA URBAŃSKA 215
     B - JUSTYNA KRUPA 207
     C - JOLANTA SAJDAK 208
     D - ANITA ŻYWIEC 203
II   A(S) - DOROTA ŁASOWSKA 210
     B - ARLETA BAŁABAN 120
     C - MAŁGORZATA WACH 216
     D - AGNIESZKA FRANKOWICZ 113
III  A(S) MAŁGORZATA RODZEŃ 209
     B ELŻBIETA JUSZCZYK 119
    C - ANITA KIJOWSKA  111
     
IV  A - MATYLDA GRONICKA 16
     B - ANNA ŚNIEŻEK 133/163
V   A - JANINA KOZIOŁ   123/150
     B - AGNIESZKA OCZOŚ 19/51
     C - AGATA JAWORSKA 219/263
     D - TOMASZ CZEPIEL 112
     E (S)     - DARIUSZ LIANA 220/250
VI (S) - MARZENA CZEPIEL  223/254
     B - ANNA BUREK  21/53
     C - BEATA ŚLĄCZKA 10
     D   - DOROTA DYNOWSKA 17
     E - KATARZYNA JÓZEFOWICZ 7
     F - AGNIESZKA ZAJDEL 125/153
VII A - JOLANTA LAWERA 11
     B(S) - ANNA ANTONIUK 9
     C - ELŻBIETA KLOCEK 222/253
     D - RENATA DUMANOWSKA 134/164
VIII A SEBASTIAN STAROŃ 109
     B(S) KATARZYNA RYGIEL – HAŁUCHA 24/55
     C - JOANNA PAJĄK – CIEŚLA 128/157
     D(S) KATARZYNA DEPTUCH 225/256
       

Przewiń na górę