Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas.

 

POBIERZ REGULAMIN TUTAJ

Spotkania z rodzicami

Wpisane przez: p. Alicja Szepelak
Odsłony: 25062

 

PROPONOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Data Rodzaj spotkania Uwagi
06.09.21-g.17.00 zebranie z rodzicami WSO, PSO, Regulamin Oceniania Zachowania..
08.11.21-g.17.00 Konsultacje Inf. o ocenach cząstkowych
13.12.21-g.17.00

Konsultacje/

Klasy VIII SP zebranie

Inf. o grożących ocenach ndst.
20.01.2022- g.15.00 Konferencja klasyfikacyjna

Klasyfikacja I semestr

 

20.01.2022 Koniec I semestru
24.01.2022 g. 17.00

zebranie z rodzicami

Wyniki I semestr
14.02.2022 – 27.02.2022

Ferie zimowe

Zgodnie z kalendarzem MEN
28.03.2022g.17.00 zebranie z rodzicami

inf. o przewidywanych ocenach z zachowania/ Inf. o egzaminie - Klasy VIII

 

16.05.2022 g.17.00 zebranie z rodzicami Inf. o przewidywanych rocznych ocenach oraz ocenie z zachowania; Inf. o grożących ocenach ndst.
15.06.2022 g.15.00 Konferencja klasyfikacyjna

W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH DYREKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PROPONOWANYCH TERMINÓW

Przewiń na górę