Spotkania z rodzicami

Wpisane przez: p. Alicja Szepelak
Odsłony: 26138

PROPONOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Data Rodzaj spotkania Uwagi
11.09.23 - g.17.00 zebranie z rodzicami WSO, PSO, Regulamin Oceniania Zachowania.
20.11.23 - g.17.00 Konsultacje Inf. o ocenach cząstkowych
Do 19.01.24 r. Ustalenie ocen śródrocznych
22.01.24 - g.17.00 zebranie z rodzicami Wyniki I semestr
25.01.2024 - g.15.00 Konferencja klasyfikacyjna

Klasyfikacja I semestr

26.01.2024 

Koniec I semestru
29.01.2024 – 11.02.2024 

Ferie zimowe

Zgodnie z kalendarzem MEN
14.03.2024 Zespoły wychowawcze

przewidywana roczna ocena z zachowania

18.03.2024 g.17.00 zebranie z rodzicami

inf. o przewidywanych ocenach z zachowania/ Inf. o egzaminie - Klasy VIII

20.05.2024 g.17.00 zebranie z rodzicami Inf. o przewidywanych rocznych ocenach oraz ocenie z zachowania; Inf. o grożących ocenach ndst.
13.06.2024 g.15.00 Konferencja klasyfikacyjna

W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH DYREKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PROPONOWANYCH TERMINÓW

Przewiń na górę