Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna

Wpisane przez: p. Remigiusz Krowicki
Odsłony: 5111

logo3

Projekt pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

W dniu 31.10.2015 r. zakończona została realizacja projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”. Był on realizowany w naszej szkole przez Gminę Krosno.

  • Bezpośrednim celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze miasta Krosna. Cel ten zrealizowany został poprzez udostępnienie 72 gospodarstwom domowym odpowiedniego sprzętu komputerowego z bezpłatnym dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz pomocy technicznej w trakcie realizacji projektu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu prowadzone było również poprzez działania koordynacyjne,
    w ramach których w trzech jednostkach podległych Wnioskodawcy (szkoły) udostępnionych zostało łącznie 36 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, z których mogli korzystać mieszkańcy Miasta Krosna.
  • termin realizacji: 01.10.2013 r. – 31.10.2015 r.
  • źródła finansowania: Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion oraz budżetu państwa.
  • całkowita wartość projektu: 713 603,56 zł w tym:

-      wartość pomocy unijnej: 606 563,02 zł  (85 % wydatków kwalifikowanych)

-      wartość dofinansowania z budżetu państwa: 107 040,54 zł (15 % wydatków kwalifikowanych)

W chwili obecnej Gmina Krosno zobowiązana jest do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat. Beneficjenci w dalszym ciągu będą mogli korzystać z zakupionych komputerów
z bezpłatnym dostępem do Internetu, a w szkołach dalej będą funkcjonować punkty bezpłatnego dostępu do Internetu. Adresy punktów:

Miejski Zespół Szkół Nr 4 ul. Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
12:00 – 14:00 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00
Miejski Zespół Szkół Nr 7 ul. Powstańców Śląskich 37, 38-400 Krosno
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00
Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00
Przewiń na górę