PROJEKT UNICEF „MALI uczniowie idą do szkoły”

Wpisane przez: p. Renata Nowak
Utworzono: 06 kwiecień 2016
Odsłony: 2267

zdj znaczekW bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 znalazła się w gronie polskich szkół biorących udział w projekcie edukacyjno-pomocowym organizowanym i nadzorowanym przez Polski Komitet Narodowy UNICEF. Projekt pt. „MALI uczniowie idą do szkoły” realizowany był od listopada 2015r. do końca marca 2016r. 

 Celem projektu była pomoc dzieciom w Mali, państwie w Afryce zachodniej, dotkniętego wieloletnią dyktaturą, wojną domową i zamachami terrorystycznymi, a dodatkowo nękanego przez nieustanne susze. Skutkami tych politycznych kryzysów i klęsk pogodowych jest ubóstwo i brak dostępu do edukacji dla wielu malijskich dzieci. Projekt edukacyjno-pomocowy pt. „MALI uczniowie idą do szkoły” stał się właśnie odpowiedzią na trudną sytuację dzieci w tym kraju. Niski wskaźnik upowszechnienia edukacji rzutuje na całe życie mieszkańców Mali. Brak możliwości nauki w dużej mierze oznacza dla wielu brak szans na wyjście z ubóstwa, zdobycie zawodu czy podjęcie się w przyszłości pracy zarobkowej. Organizacja UNICEF od wielu lat działa w Mali na rzecz poprawy losu dzieci. Dzięki jej zaangażowaniu udało się otworzyć 70% szkół w dwóch największych miastach, a 420 tysięcy dzieci otrzymało pełen zestaw przyborów niezbędnych do nauki. Potrzeby są jednak zdecydowanie większe. Wciąż 200 tysięcy dzieci w wieku od 3 do 15 lat nie uczęszcza do szkół. Zagwarantowanie tym dzieciom przynajmniej podstawowej edukacji jest jednym z priorytetów UNICEF do zrealizowania w bieżącym roku.

By cel ten był możliwy, nieodzowna jest pomoc międzynarodowa. Dlatego też nasza szkoła dołączyła do licznej grupy szkół realizujących projekt, dzięki któremu zostaną zakupione przez organizację UNICEF podstawowe wyprawki szkolne dla malijskich uczniów.

Przez okres kilku miesięcy, od grudnia do marca, uczniowie zaangażowani
w projekt brali udział w zajęciach, podczas których zostały omówione zagadnienia związane z organizacją UNICEF, sytuacją dzieci w krajach Afryki, w szczególności w państwie Mali, przyczyny braku dostępu do edukacji i sposoby niesienia pomocy przez organizację. Wszystkie te informacje stały się punktem wyjściowym do rozpoczęcia pisania książek, które  było głównym zadaniem uczniów w projekcie. W ramach projektu pracowało 33 uczniów z klas II i IV-VI, którzy opracowali własne książki, najczęściej tworząc je indywidualnie, ale też kilka książek zostało napisane przez dwóch autorów. Dla większości dzieci napisane przez nich książki były ich literackim debiutem. Kolekcję owych książek stanowiły w szczególności powieści, opowiadania, przewodniki, komiksy. Ponadto, znalazły się również w niej słowniki do nauki języków obcych, książki z kategorii fantasy, a nawet tomiki ciekawych i zabawnych wierszy. Wszystkie przygotowane przez dzieci książki były oryginalne, ciekawe i niepowtarzalne – ciekawi bohaterowie, różnorodne miejsca akcji, interesujące wątki, niejednokrotnie tematycznie nawiązujące do państwa Mali i niełatwej sytuacji tamtejszych dzieci.

W tygodniu przedświątecznym został zorganizowany „Konkurs na Najbardziej Oryginalną Książkę UNICEF”. Wybór owej najlepszej pracy miał formę głosowania dokonywanego przez uczniów klas II i IV-VI. Do każdej książki została dołączona recenzja, by ułatwić wybór tej najciekawszej, najbardziej wyjątkowej.  Najlepszym autorom zostały przyznane miejsca
i wyróżnienia oraz dyplomy, nagrody i upominki. Ponadto, jedna z książek została wysłana do Polskiego Komitetu UNICEF na Ogólnopolski „Konkurs na Najbardziej Oryginalną Książkę UNICEF” jako książka reprezentująca naszą szkołę.   

W ramach projektu zostało zorganizowane spotkanie i sprzedaż książek, dzięki którym zostały zebrane fundusze na wsparcie finansowe projektu UNICEF  na rzecz dzieci w Mali. W dniu 31 marca br. odbyła się uroczystość pt. „Dzień Książki dla Afryki”. Na to wydarzenie została zaproszona dyrekcja szkoły
i nauczyciele, a wszyscy uczniowie pracujący w projekcie zaprosili swoich bliskich: rodziców, rodzeństwo, dziadków.  Podczas spotkania jego uczestnicy dowiedzieli się szczegółowo na temat projektu, jego celów, a także zostały przybliżone informacje na temat państwa Mali, sytuacji politycznej, trudnej sytuacji oświaty i dostępu do edukacji tamtejszych dzieci. W trakcie części artystycznej, oprócz tekstów i wierszy tematycznie związanych z Afryką, sytuacją dzieci w Afryce, ideą niesienia pomocy, uczestnicy spotkania obejrzeli występ taneczny oraz wysłuchali piosenek „We are the World”, „Waving Flag” oraz piosenkę z repertuaru Majki Jeżowskiej „Kolor Serca”. Uczniowie, którzy napisali książki, przygotowali ich indywidualne prezentacje, tym samym zachęcając uczestników spotkania do ich zakupienia. Po obejrzeniu części artystycznej uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę książek, przeczytali recenzje i wybierając książkę dla siebie, przekazali darowiznę, dzięki której nasza szkoła przyczyniła się do akcji pomocowej UNICEF przekazanej dzieciom w Mali.

Kwota, którą zebraliśmy ze sprzedaży wszystkich książek i która została wpłacona na specjalnie utworzone na tę akcję konto UNICEF, wyniosła 729,33zł.

W tym miejscu jeszcze raz chciałabym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w realizację projektu: dyrekcji szkoły, rodzinom uczniów i samym uczniom pracującym w grupie projektowej, bez których zaangażowania, pracowitości, poświęcenia i współpracy, nie byłaby możliwa jego realizacja.  

Wszystkie działania w projekcie przyniosły nam wiele radości, zadowolenia, a przede wszystkim poczucie, że realizując projekt niesienia pomocy na etapie szkolnym – działamy i wspieramy działania organizacji UNICEF na szczeblu światowym.

Jeszcze raz składam wyrazy wdzięczności wszystkim osobom zaangażowanym w projekt.

Renata Nowak

 foto

Przewiń na górę