Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas.

 

POBIERZ REGULAMIN TUTAJ

II CZĘŚĆ DODATKU MOTYWACYJNEGO ROK SZKOLNY 2018/2019

Wpisane przez: p. Alicja Szepelak
Odsłony: 1362

II CZĘŚĆ DODATKU MOTYWACYJNEGO REALIZACJA OD 17 .09.2018 W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Imię Nazwisko Nazwa

Sala

Dzień

Godzina

Łasowska Dorota ZDW klasy I 210 wtorek 12.25 – 13.10
Juszczyk Elżbieta ZDW klasy II 216 wtorek 12.25 – 13.10
Magdalena Urbańska ZDW klasy III 219 czwartek 12.25 – 13.10
Żółkoś Jolanta ZDW język polski IV - V 254 piątek 13.25 – 14.10
Żółkoś Jolanta ZDW język polski VI - VII 254 czwartek 13.25 – 14.10
Klocek Elżbieta ZDW język polski VIII - III 150 poniedziałek
Czepiel Marzena ZDW matematyka IV - V 17 wtorek 15.55 – 16.40
Czepiel Marzena ZDW matematyka VI - VII 17 wtorek 15.05 – 15.50
Ryś Bartek ZDW matematyka VIII - III 53 poniedziałek 15.05 – 15.50
Oczoś Agnieszka IPN klas VI d 51 środa 13.20- 14.05
Ryś Bartek IPN klas III d 53 środa 6.55 – 7.40
Józefowicz Katarzyna Zaj. innowacyjne z j. ang. kl. III G 156 czwartek 6.55 – 7.40
Sajdak Jolanta „Mały olimpijczyk „ – koło matematyczno - polonistyczne 208 wtorek 11.20 – 12.05
Rodzeń Małgorzata Omnibusik matematyczny kl. II 209 wtorek 12.25 – 13.10
Bałaban Arleta Koło „Mały twórca” kl. I 203 wtorek 11.20 – 12.05
Orszulak Halina Kółko taneczne I - III Sala gimn. piątek 11.20 – 12.05
Hec Piotr Zajęcia sportowe - pływanie basen

poniedziałek

środa

6.45 – 7.30

6.00 – 6.45

Hejnar–Litwin Monika Koło ceramiczne I - III pracownia piątek 11.20 - 12.05
Zych Małgorzata Plastyczny Misz Masz s. plastyczna piątek 12.05 – 12.50

II CZĘŚĆ DODATKU MOTYWACYJNEGO REALIZACJA OD 17.09.2018 – KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Imię Nazwisko

Nazwa

Sala

Dzień

Godzina

Anna Antoniuk Koło języka polskiego klasa VIII d s. 9 piątek 6.45 – 7.30
Dynowska Dorota Koło polonistyczne III d G s.55 czwartek 14.15 - 15.00
Ślączka Beata Koło języka polskiego klasa VIII a 62 piątek 7.45 – 8.30
Klocek Elżbieta Koło polonistyczne III f G 150 czwartek 14.15 - 15.00
Kozioł Janina Koło polonistyczne III c G 61 wtorek 14.15 - 15.00
Gronicka Matylda Zajęcia językowe   w klasie VIII b 16 poniedziałek 14.15 - 15.00
Nowak Renata Zajęcia językowe   w klasie VIII c 11 wtorek 14.15 - 15.00
Wach Małgorzata Gromada Zuchowa I - III 216 czwartek 11.20 – 12.05
Przewiń na górę