Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas

Spotkanie Gromad Zuchowych z Hufca Krosno

Wpisane przez: p. Małgorzata Wach
Odsłony: 2017

zdj 1W sobotę 21 kwietnia 2018 r. odbyło się w naszej szkole Spotkanie Gromad Zuchowych z Hufca Krosno, pod hasłem ,,Wyprawa do Krainy Motyli”. W trakcie wspólnej zabawy, zuchy rozwiązywały wiosenne zagadki, rebusy i krzyżówki. Wykonały różnymi technikami piękne kolorowe motyle oraz nauczyły się nowej piosenki i pląsu. Nasze wiosenne spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem oraz wręczeniem dyplomów.

foto

Przewiń na górę